Dodávatežské faktúry

Rok: Mesiac: Vyhžadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum doručenia faktúry
Identifikácia objednávky
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje dodávateža
Popis faktúrovaného plnenia
Hodnota faktúrovaného
plnenia s DPH
02.9.2019
2019/SZM/8841
InterMedical Plus, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova 11
949 01   Nitra
šzm
241,00
02.9.2019
2019/SZM/8876
SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
IČO: 31385265
L. Dérera 3
831 01   Bratislava
šzm
2 176,21
02.9.2019
2019/SZM/8896
SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
IČO: 31385265
L. Dérera 3
831 01   Bratislava
šzm
800,51
02.9.2019
2019/SZM/8872
SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
IČO: 31385265
L. Dérera 3
831 01   Bratislava
šzm
786,33
02.9.2019
2019/SZM/8866
TransMedica, s.r.o.
IČO: 35843683
Na Revíne 29/C
83101   Bratislava
šzm
178,00
02.9.2019
2019/SZM/8867
TransMedica, s.r.o.
IČO: 35843683
Na Revíne 29/C
83101   Bratislava
šzm
178,00
02.9.2019
2019/SZM/8868
TransMedica, s.r.o.
IČO: 35843683
Na Revíne 29/C
83101   Bratislava
šzm
1 734,00
02.9.2019
2019/SZM/8869
TransMedica, s.r.o.
IČO: 35843683
Na Revíne 29/C
83101   Bratislava
šzm
178,00
02.9.2019
2019/SZM/8870
TransMedica, s.r.o.
IČO: 35843683
Na Revíne 29/C
83101   Bratislava
šzm
178,00
02.9.2019
2019/SZM/8871
TransMedica, s.r.o.
IČO: 35843683
Na Revíne 29/C
83101   Bratislava
šzm
178,00
02.9.2019
2019/SZM/2438
TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
1 428,48
02.9.2019
2019/SZM/2413
TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
858,02
02.9.2019
2019/SZM/2444
TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
3 837,00
02.9.2019
2019/SZM/8842
InterMedical Plus, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova 11
949 01   Nitra
šzm
415,99
02.9.2019
2019/SZM/8843
InterMedical Plus, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova 11
949 01   Nitra
šzm
359,00
02.9.2019
2019/SZM/8844
InterMedical Plus, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova 11
949 01   Nitra
šzm
349,99
02.9.2019
2019/SZM/8845
InterMedical Plus, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova 11
949 01   Nitra
šzm
349,99
02.9.2019
2019/SZM/8846
InterMedical Plus, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova 11
949 01   Nitra
šzm
61,38
02.9.2019
2019/SZM/8847
InterMedical Plus, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova 11
949 01   Nitra
šzm
643,99
02.9.2019
2019/SZM/8848
InterMedical Plus, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova 11
949 01   Nitra
šzm
175,00
02.9.2019
2019/SZM/2445
TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
2 332,00
02.9.2019
2019/SZM/2443
TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
3 452,00
02.9.2019
2019/SZM/2450
SARSTEDT spol. s r.o.
IČO: 31359825
Údernícka 11
851 01   Bratislava
šzm
332,68
02.9.2019
2019/SZM/8857
ADYTON medical devices SK s. r
IČO: 45849765
Osloboditežská 21
831 07   Bratislava
šzm
3 348,00
02.9.2019
2019/SZM/8858
ADYTON medical devices SK s. r
IČO: 45849765
Osloboditežská 21
831 07   Bratislava
šzm
1 032,00
Táto stránka bola zobrazená 1728 krát.