Dodávateľské faktúry

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum doručenia faktúry
Identifikácia objednávky
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje dodávateľa
Popis faktúrovaného plnenia
Hodnota faktúrovaného
plnenia s DPH
03.1.2020
1166/2008
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.
IČO: 36703176
Koniarekova 20/B
917 21   Trnava
Nepretržitá pohotovosť 1.-12.2020
72,00
03.1.2020
2020/OĽZ/0001
Ústav radiačnej ochrany, s.r.o
IČO: 36348279
Staničná 1062/24
911 05   Trenčín
Odborné vzdelávanie v zmsle zákona č.87/2018Z.z
210,00
08.1.2020
2019/ELE/0048
Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS
IČO: 14119285
Zelená 6759/17
91708   Trnava
Trojročná úradná skúška výťahov
600,00
08.1.2020
1674/2017
Konica Minolta Slovakia spol.s
IČO: 31338551
Galvaniho 17/B
82104   Bratislava
Pravidelná platba REMCARE-L2M 1/20
7,20
08.1.2020
2019/ELE/0046
Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS
IČO: 14119285
Zelená 6759/17
91708   Trnava
Oprava výťahu po opak.úr.skúške
2 249,65
09.1.2020
2019/ZDR/0477
Rastislav Kováč
IČO: 32844298
Ulica sv. Cyrila a Metoda 3051
91701   Trnava
Odborné tech.posúdenie parný steril.
24,00
09.1.2020
2246/2019
MOBILITAS s.r.o.
IČO: 36617903
Klenová 13
831 01   Bratislava
Služby ÚPS 12/2019
651,86
09.1.2020
1302/2006
STEFE Trnava, s.r.o.
IČO: 36277215
Františkánska 16
917 32   Trnava
Teplo 12/2019
1 387,93
13.1.2020
2169/2019
MEDKONSULT SLOVAKIA, spol. s r
IČO: 31441831
Armádna 1659/12
911 01   Trenčín
Nájomné za ultrazvuk.prístroj
1 200,00
13.1.2020
Slovenský plynárenský priemyse
IČO: 35815256
Mlynské nivy 44/a
825 11   Bratislava
-366,98
13.1.2020
2020/MTZ/0038
adidas Slovakia, s.r.o.
IČO: 35739738
Galvaniho 15/A
821 04   Bratislava
Kancelársky nábytok
280,00
15.1.2020
2020/MTZ/0045
euro Express, s.r.o.
IČO: 44519532
Bratislavská 133
900 46   Most pri Bratislave
Sedacia súprava
344,00
15.1.2020
2019/MTZ/0783
Z201924921_Z
TLAČIAREŇ J+K s. r. o.
IČO: 44839677
Mierové námestie 110/4
914 41   Nemšová
Tlačivá,etikety
1 109,52
Táto stránka bola zobrazená 1783 krát.