Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
01.11.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
403,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.11.2018
MED - SOLUTIONS, s.r.o.
IČO: 50434900
REMESELNÍCKA
831 06   BRATISLAVA
lieky
0,00
68,20
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.11.2018
MED - SOLUTIONS, s.r.o.
IČO: 50434900
REMESELNÍCKA
831 06   BRATISLAVA
lieky
0,00
1 037,12
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.11.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
33,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.11.2018
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
lieky
0,00
330,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.11.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
304,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.11.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
307,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.11.2018
Cardioservice;Plynárenská 1,Br
IČO: 47393939
Plynárenská
821 09   Bratislava 2
šzm
0,00
90,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.11.2018
Cardioservice;Plynárenská 1,Br
IČO: 47393939
Plynárenská
821 09   Bratislava 2
šzm
0,00
400,02
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.11.2018
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
šzm
0,00
156,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.11.2018
MEDICAL GROUP SK a.s.
IČO: 31708030
Trnavská cesta
83104   Bratislava
šzm
0,00
153,64
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.11.2018
VIDRA a spol., s.r.o.
IČO: 31589561
Štrková 8
011 96   Žilina
šzm
0,00
470,40
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
02.11.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 0034142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
301,73
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
02.11.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
61,38
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.11.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
416,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.11.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
731,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.11.2018
Cardioservice;Plynárenská 1,Br
IČO: 47393939
Plynárenská
821 09   Bratislava 2
šzm
0,00
774,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.11.2018
Cardioservice;Plynárenská 1,Br
IČO: 47393939
Plynárenská
821 09   Bratislava 2
šzm
0,00
600,01
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.11.2018
SLOVAKIA MEDICAL Dérera 3 BA
IČO: 31385265
šzm
0,00
351,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.11.2018
SLOVAKIA MEDICAL Dérera 3 BA
IČO: 31385265
šzm
0,00
1 071,60
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.11.2018
PHAREX, s.r.o.
IČO: 44073437
Prieložtek 1
03601   Martin
Nákup zdravotníckych pomôcok
0,00
1 386,30
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
02.11.2018
Med-art, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
12 638,08
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
02.11.2018
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
789,01
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.11.2018
VODAX a.s.
IČO: 35801948
Sasinkova 5
811 08   Bratislava
Pramenitá voda Lucka
0,00
14,40
Ing. Gabriela Demčáková
02.11.2018
OPTOTEAM,s.r.o.
IČO: 35810840
Smrečianska 29
811 05   Bratislava
šzm
0,00
604,80
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
Táto stránka bola zobrazená 1914 krát.