Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
02.11.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
1 266,84
PharmDr. Marek Slezák
02.11.2020
Ecolab s.r.o.
IČO: 46995935
Voctářova 2449/5, Libeň,
180 00   Praha 8
dezinfeckia do dezinfek.
0,00
116,84
PhDr. Beata Ščipáková
02.11.2020
Ecolab s.r.o.
IČO: 46995935
Voctářova 2449/5, Libeň,
180 00   Praha 8
dezinf. na endoskopy
0,00
168,00
PhDr. Beata Ščipáková
02.11.2020
Skantech, s.r.o.
IČO: 35800046
Sekurisova 16
841 02   Bratislava
detergent
0,00
316,80
PhDr. Beata Ščipáková
02.11.2020
BIOFLEX, s.r.o.
IČO: 36260231
Borovce 126
922 09   Borovce
EKG kábel, konč. elektr
0,00
260,40
PhDr. Beata Ščipáková
02.11.2020
Henrich Sonnenschein - ITSK
IČO: 37212931
Fraňa Mojtu 22
94901   Nitra
Prenosné telefóny
0,00
210,00
PhDr. Beata Ščipáková
02.11.2020
Z20202184_Z
Tibor Varga TSV PAPIER
IČO: 32627211
Ulica Vajanského 80
98401   Lučenec
Kancelárske potreby
0,00
578,16
Ing. Gabriela Demčáková
02.11.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
50,16
PharmDr. Marek Slezák
02.11.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
1 261,05
PharmDr. Marek Slezák
02.11.2020
Z20202344_Z
TLAČIAREŇ J+K s. r. o.
IČO: 44839677
Mierové námestie 110/4
914 41   Nemšová
Tlačivá
0,00
322,68
PhDr. Beata Ščipáková
02.11.2020
Ecolab s.r.o.
IČO: 46995935
Voctářova 2449/5, Libeň,
180 00   Praha 8
vozík na upratovanie
0,00
485,50
PhDr. Beata Ščipáková
02.11.2020
MEDITRADE spol. s r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
85101   Bratislava
Nákup zdravotníckych pomôcok
0,00
384,00
PharmDr. Marek Slezák
02.11.2020
Messer Tatragras spol. sro
IČO: 00685852
Chalupkova 9
819 44   Bratislava
PD pre rozvody kyslíku a stlač. vzduchu - Inf. kl.
0,00
3 042,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.11.2020
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o
IČO: 36501891
Duklianska 11
080 01   Prešov
stôl kancelársky
0,00
79,00
PhDr. Beata Ščipáková
02.11.2020
Surgitech s. r. o.
IČO: 50197975
Pri suchom mlyne 58
811 04   Bratislava
Čeluste laparoskop. nožníc, k LSK
0,00
1 959,48
Ing. Gabriela Demčáková
02.11.2020
Marian Šupa
IČO: 11906022
Hollého 164
92207   Veľké Kostoľany
oprava kosačky
0,00
420,00
PhDr. Beata Ščipáková
02.11.2020
Ecolab s.r.o.
IČO: 46995935
Voctářova 2449/5, Libeň,
180 00   Praha 8
Dezinfekcia do bezk. dávkovača
0,00
1 816,90
Ing. Gabriela Demčáková
02.11.2020
Ecolab s.r.o.
IČO: 46995935
Voctářova 2449/5, Libeň,
180 00   Praha 8
dezinfekcia na nástroje
0,00
1 040,40
Ing. Gabriela Demčáková
02.11.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
311,38
PharmDr. Marek Slezák
02.11.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
315,10
PharmDr. Marek Slezák
02.11.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
1 058,77
PharmDr. Marek Slezák
02.11.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
1 302,49
PharmDr. Marek Slezák
02.11.2020
Z201815274_Z
PhDr.G.Spišáková-Majster Papie
IČO: 33768897
Wolkrova 5, P.O.Box 212
851 01   BRATISLAVA
Utierka papierová
0,00
1 506,67
Ing. Gabriela Demčáková
02.11.2020
VODAX a.s.
IČO: 35801948
Sasinkova 5
811 08   Bratislava
pitná voda Lucka
0,00
28,80
Ing. Gabriela Demčáková
02.11.2020
Z201826504_Z 2
Ecolab s.r.o.
IČO: 46995935
Voctářova 2449/5, Libeň,
180 00   Praha 8
Dezinfekcia na plochy
0,00
4 032,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
Táto stránka bola zobrazená 2360 krát.