Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
01.6.2020
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
12,20
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.6.2020
Cardioservice;Plynárenská 1,Br
IČO: 47393939
Plynárenská
821 09   Bratislava 2
šzm
0,00
1 019,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.6.2020
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
72,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.6.2020
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
658,01
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.6.2020
A CARE, S.R.O.
IČO: 35724609
šzm
0,00
894,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.6.2020
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
512,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.6.2020
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
208,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.6.2020
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
228,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.6.2020
INTEC PHARMA, s.r.o.
IČO: 00683264
Elektrárenská 4
93104   Bratislava
lieky
0,00
503,80
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.6.2020
BAX PHARMA, s.r.o.
IČO: 35758481
LEŠKOVA
81104   BRATISLAVA
lieky
0,00
2 648,80
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.6.2020
BIO G, spol. s. r.o.
IČO: 34123415
Elektrárenská 12092
83104   Bratislava
lieky
0,00
750,20
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.6.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
21,27
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.6.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
53,19
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.6.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
354,08
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.6.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
245,01
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.6.2020
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
430,25
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.6.2020
Z20202184_Z
Tibor Varga TSV PAPIER
IČO: 32627211
Ulica Vajanského 80
98401   Lučenec
kancelárske potreby
0,00
576,62
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.6.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
šzm
0,00
3 595,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.6.2020
Operatíva,Donská61,BA
IČO: 35757329
šzm
0,00
187,92
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.6.2020
MEDICAL GROUP SK a.s.
IČO: 31708030
Trnavská cesta
83104   Bratislava
šzm
0,00
52,98
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.6.2020
UNOTECH, s.r.o.
IČO: 31424562
Zlatovská 2211
911 01   Trenčín
šzm
0,00
529,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.6.2020
INTRAVENA s.r.o.
IČO: 31717802
Levočská
08001   Prešov
lieky
0,00
874,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.6.2020
INTRAVENA s.r.o.
IČO: 31717802
Levočská
08001   Prešov
lieky
0,00
3 712,29
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.6.2020
IMUMED SK
IČO: 36683779
lieky
0,00
179,25
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.6.2020
INTRAVENA s.r.o.
IČO: 31717802
Levočská
08001   Prešov
lieky
0,00
4 090,85
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
Táto stránka bola zobrazená 2240 krát.