Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
01.7.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
1,22
PharmDr. Marek Slezák
01.7.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
90,82
PharmDr. Marek Slezák
01.7.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
904,46
PharmDr. Marek Slezák
01.7.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
2 959,06
PharmDr. Marek Slezák
01.7.2019
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
3 132,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.7.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
1 070,32
PharmDr. Marek Slezák
01.7.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
16,19
PharmDr. Marek Slezák
01.7.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
1 009,47
PharmDr. Marek Slezák
01.7.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
24,38
PharmDr. Marek Slezák
01.7.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
2 647,68
PharmDr. Marek Slezák
01.7.2019
RA Software s.r.o.
IČO: 04885414
Nové Sady 2
602 00   Brno
Licencie OFFICE
0,00
3 799,52
Ing. Gabriela Demčáková
01.7.2019
BAX PHARMA, s.r.o.
IČO: 35758481
LEŠKOVA
81104   BRATISLAVA
lieky
0,00
1 475,53
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.7.2019
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
7 807,98
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.7.2019
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
975,29
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.7.2019
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
579,98
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.7.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
1 820,29
PharmDr. Marek Slezák
01.7.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
2 274,62
PharmDr. Marek Slezák
01.7.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
820,00
PharmDr. Marek Slezák
01.7.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
119,99
PharmDr. Marek Slezák
01.7.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
2,82
PharmDr. Marek Slezák
01.7.2019
Pega Slovakia s.r.o.
IČO: 36460630
Necpalská 34/b
971 01   Prievidza
pertle
0,00
288,00
Ing. Gabriela Demčáková
01.7.2019
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
2 931,24
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.7.2019
Transmedic Slovakia s.r.o.
IČO: 36020982
Bernilákova 14/A
97405   Banská Bystrica
lieky
0,00
17 675,23
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.7.2019
BAX PHARMA, s.r.o.
IČO: 35758481
LEŠKOVA
81104   BRATISLAVA
lieky
0,00
2 556,12
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.7.2019
INTRAVENA s.r.o.
IČO: 31717802
Levočská
08001   Prešov
lieky
0,00
1 404,44
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
Táto stránka bola zobrazená 2045 krát.