Zákazky - Súťažné podklady

Počet záznamov na stranu:
Názov
Poznámka
Telekomunikačné služby
výzva - LED lampy
výzva - dodávka PHM
oznamenie - dodávka zemného plynu
Centrálny monitorovací systém
poradie uchádzačov - zemný plyn
poradie uchádzačov
výsledok vyhodnotenia - dvojramenná operačná LED lampa
Centrálny monitorovací systém
správa o zákazke - § 21
vyhodnotenie ponúk
správa § 21 -Telkomun.služby
dodávka PHM
Výzva - drobné stavebné práce
Výzva - Maliarske práce - POKO, Psychiatria, RTG
Táto stránka bola zobrazená 1856 krát.