Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
21.9.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
993,42
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
21.9.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
381,82
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
21.9.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
358,05
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
21.9.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
210,82
PharmDr. Marek Slezák
21.9.2020
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
8 600,94
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
21.9.2020
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
4 300,47
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
21.9.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
670,45
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
21.9.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
571,69
PharmDr. Marek Slezák
21.9.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
12,34
PharmDr. Marek Slezák
22.9.2020
UNIPHARMA, a.s.
IČO: 31625657
Opatovská cesta 4
97201   Bojnice
Nákup liekov
0,00
257,04
PharmDr. Marek Slezák
22.9.2020
UNIPHARMA, a.s.
IČO: 31625657
Opatovská cesta 4
97201   Bojnice
Nákup liekov
0,00
2 074,74
PharmDr. Marek Slezák
Táto stránka bola zobrazená 2312 krát.