Dodávatežská faktúra

Identifikačný údaj
202000419
Dátum vystavenia
01.3.2020
Dátum doručenia faktúry
02.3.2020
Identifikácia objednávky
2020/SPR/0006
Identifikácia zmluvy
Identifikačný údaj dodávateža
ŽOS Bezpečnos, spol. s r.o.
IČO dodávateža
36237922
Adresa dodávateža
Koniarekova 20/B
917 21   Trnava
Popis faktúrovaného plnenia
Zabezpeč. strážnej služby 2/2020
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH
8 257,08 EUR
Dátum splatnosti
31.3.2020
Dátum úhrady
31.3.2020
Podpísal
Dátum zverejnenia
06.3.2020