Dodávateľské faktúry

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum doručenia faktúry
Identifikácia objednávky
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje dodávateľa
Popis faktúrovaného plnenia
Hodnota faktúrovaného
plnenia s DPH
06.8.2020
2194/2018
ZG PRAKTIK s. r. o.
IČO: 45578150
Koniarekova 20
917 21   Trnava
ASP odmena za 1.polrok 2020
111,93
06.8.2020
1529/2019
Medisil s.r.o.
IČO: 52083691
Františka Veselovského 3795/31
917 01   Trnava
ASP odmena za 1.polrok 2020
186,73
06.8.2020
2183/2018
ADA MEDIC s.r.o.
IČO: 47231262
Starohájska 2
917 00   Trnava
ASP odmena za 1.polrok 2020
112,04
06.8.2020
2180/2018
VIVA praktik, s.r.o.
IČO: 45657335
Starohájska 2
917 01   Trnava
ASP odmena za 1.polrok 2020
136,93
06.8.2020
2200/2018
ALMEDIC s.r.o.
IČO: 47231254
Starohájska 2
917 00   Trnava
ASP odmena za 1.polrok 2020
174,28
06.8.2020
2179/18, D7/20
SagaVita s. r. o.
IČO: 52802116
Oblúková 6950/34
917 01   Trnava
služby ASP 7/2020
104,20
06.8.2020
2176/2018
General Praktic s.r.o.
IČO: 47387092
Pavla Mudroňa 7600/28
917 01   Trnava
služby ASP 7/2020
208,40
06.8.2020
2188/2018
VIVID med, s.r.o.
IČO: 45689342
Vajanského 11
917 01   Trnava
služby ASP 7/2020
104,20
06.8.2020
2259/2018
PREVENTÍVA s.r.o.
IČO: 45974233
Maxima Gorkého 2037/80
917 02   Trnava
služby ASP 7/2020
288,44
06.8.2020
2187/2018
MEDIPRIMA, s.r.o.
IČO: 45922969
Starohájska 2
917 01   Trnava
služby ASP 7/2020
208,40
06.8.2020
2202/2018
BEAMEDIC s.r.o.
IČO: 47251719
Suchá n/Parnou 66
919 01   Suchá n/Parnou
služby ASP 7/2020
378,68
06.8.2020
2185/2018
DK PRAKTIK s.r.o.
IČO: 36864561
Trstín 188
919 05   Trstín
ASP odmena za 1.polrok 2020
124,48
06.8.2020
2263/2018
Secret Miga, s. r. o.
IČO: 44080409
Podzáhradská 982
925 32   Veľká Mača
služby ASP 7/2020
104,20
06.8.2020
2175/2018
MEDENA s.r.o.
IČO: 36762873
P. Mudroňa 18
917 01   Trnava
ASP odmena za 1.polrok 2020
112,04
06.8.2020
2193/2018
MUDr. Juraj Gajdoš - všeobecné
IČO: 34029095
ŽOS a.s., Koniarekova 20
91701   Trnava
ASP odmena za 1.polrok 2020
99,59
06.8.2020
2197/2018
SORRISSO s.r.o.
IČO: 45504091
Tajovského 12/5633
917 08   Trnava
ASP odmena za 1.polrok 2020
99,59
06.8.2020
2207/2018
IS SOLE, s.r.o.
IČO: 36279412
SNP 97
919 04   Smolenice
ASP odmena za 1.polrok 2020
112,04
06.8.2020
2190/2018
Z.V.U.K, s.r.o.
IČO: 45276358
Študentská 20
917 01   Trnava
ASP odmena za 1.polrok 2020
136,93
06.8.2020
2184/2018
MEDIGMA, s.r.o.
IČO: 45553181
9. mája 2199/22
917 02   Trnava
ASP odmena za 1.polrok 2020
99,59
06.8.2020
2204/2018
VM - MED s.r.o.
IČO: 36271349
Starohájska 2
917 01   Trnava
ASP odmena za 1.polrok 2020
136,93
06.8.2020
2187/2018
MEDIPRIMA, s.r.o.
IČO: 45922969
Starohájska 2
917 01   Trnava
ASP odmena za 1.polrok 2020
112,04
06.8.2020
2256/18, D48/18
PETRIČKOVÁ s.r.o.
IČO: 47534826
Voderady 286
919 42   Voderady
ASP odmena za 1.polrok 2020
112,04
06.8.2020
2178/2018
MUDr. Ľubica Mesárošová - ambu
IČO: 31208347
Starohájska 2
91701   Trnava
ASP odmena za 1.polrok 2020
112,04
06.8.2020
2188/2018
VIVID med, s.r.o.
IČO: 45689342
Vajanského 11
917 01   Trnava
ASP odmena za 1.polrok 2020
112,04
06.8.2020
2184/2018
MEDIGMA, s.r.o.
IČO: 45553181
9. mája 2199/22
917 02   Trnava
služby ASP 7/2020
288,44
Táto stránka bola zobrazená 1903 krát.