Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
03.7.2019
Cardioservice;Plynárenská 1,Br
IČO: 47393939
Plynárenská
821 09   Bratislava 2
šzm
0,00
180,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.7.2019
PULImedical,s.r.o.
IČO: 31344399
Nádražná 34
900 28   Ivánka pri Dunaji
šzm
0,00
1 796,40
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2019
B.Braun Medical, s.r.o.
IČO: 31350780
Handlovská 19
851 01   Bratislava
šzm
0,00
500,63
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2019
Johnson&Johnson, s.r.o.
IČO: 31345182
Karadžičova 12
821 08   Bratislava
šzm
0,00
1 224,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2019
Surgitech s.r.o. Šusteková 13/2687
851 04
šzm
0,00
288,46
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2019
TZMO Slovakia , s.r.o.
IČO: 36546127
Dialničná cesta 29
903 01   Senec
šzm
0,00
495,60
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2019
PULImedical,s.r.o.
IČO: 31344399
Nádražná 34
900 28   Ivánka pri Dunaji
šzm
0,00
2 796,68
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2019
MEDIS Nitra,s.r.o.
IČO: 36531774
Pri Dobrotke 659/81
949 01   Nitra
šzm
0,00
222,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2019
HARTMANN-Rico, s.r.o.
IČO: 31351361
Einsteinova 24
851 01   Bratislava
šzm
0,00
447,71
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2019
HARTMANN-Rico, s.r.o.
IČO: 31351361
Einsteinova 24
851 01   Bratislava
šzm
0,00
676,25
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2019
INTES Poprad, s.r.o.
IČO: 36449814
Námestie sv.Egídia 95
058 01   Poprad
šzm
0,00
424,60
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2019
VIDRA a spol., s.r.o.
IČO: 31589561
Štrková 8
011 96   Žilina
šzm
0,00
72,50
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2019
INTRAVENA, s.r.o.
IČO: 31717802
Levočská 9
080 01   Prešov
šzm
0,00
925,70
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2019
VIDRA a spol., s.r.o.
IČO: 31589561
Štrková 8
011 96   Žilina
šzm
0,00
889,40
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2019
Johnson&Johnson, s.r.o.
IČO: 31345182
Karadžičova 12
821 08   Bratislava
šzm
0,00
1 859,76
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2019
Johnson&Johnson, s.r.o.
IČO: 31345182
Karadžičova 12
821 08   Bratislava
šzm
0,00
1 859,76
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2019
B.Braun Medical, s.r.o.
IČO: 31350780
Handlovská 19
851 01   Bratislava
šzm
0,00
1 633,99
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2019
B.Braun Medical, s.r.o.
IČO: 31350780
Handlovská 19
851 01   Bratislava
šzm
0,00
1 633,99
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2019
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
2 189,83
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2019
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
2 189,83
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2019
Lohmann&Rauscher, s.r.o.
IČO: 31347827
Jarošova 1
831 03   Bratislava
šzm
0,00
691,73
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2019
S T I R I L A B s.r.o.
IČO: 35853913
Textilná 23
034 01   Ružomberok
šzm
0,00
77,70
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2019
S T I R I L A B s.r.o.
IČO: 35853913
Textilná 23
034 01   Ružomberok
šzm
0,00
77,70
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2019
Johnson&Johnson, s.r.o.
IČO: 31345182
Karadžičova 12
821 08   Bratislava
šzm
0,00
308,32
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2019
Johnson&Johnson, s.r.o.
IČO: 31345182
Karadžičova 12
821 08   Bratislava
šzm
0,00
308,32
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
Táto stránka bola zobrazená 2044 krát.