Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
02.7.2019
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
1 052,49
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.7.2019
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
225,17
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.7.2019
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
226,69
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.7.2019
INTRAVENA s.r.o.
IČO: 31717802
Levočská
08001   Prešov
lieky
0,00
1 907,61
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.7.2019
INTRAVENA s.r.o.
IČO: 31717802
Levočská
08001   Prešov
lieky
0,00
164,18
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.7.2019
MEDIC International s.r.o.
IČO: 44023707
Desiata ul. č. 19
831 01   Bratislava
šzm
0,00
1 766,40
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.7.2019
EGAMED, s.r.o.
IČO: 613606
922 31   Ratnovce 4
šzm
0,00
739,80
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.7.2019
INTES Poprad, s.r.o.
IČO: 36449814
Námestie sv.Egídia 95
058 01   Poprad
šzm
0,00
99,84
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.7.2019
INTES Poprad, s.r.o.
IČO: 36449814
Námestie sv.Egídia 95
058 01   Poprad
šzm
0,00
826,32
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.7.2019
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
1 200,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.7.2019
TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
82101   Bratislava
Nákup liekov
0,00
378,54
PharmDr. Marek Slezák
02.7.2019
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
724,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.7.2019
Lima Sk;Cesta na štadión 7; BB
IČO: 43872751
šzm
0,00
429,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.7.2019
Lima Sk;Cesta na štadión 7; BB
IČO: 43872751
šzm
0,00
429,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.7.2019
TIMED s r.o.Trnavská cesta 112
IČO: 602175
šzm
0,00
32,49
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.7.2019
Medin; Mlynská 10; Piešťany
IČO: 46540873
šzm
0,00
286,09
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.7.2019
ADYTON, Osloboditelska 21 BA
IČO: 45849765
šzm
0,00
2 052,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.7.2019
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
604,01
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.7.2019
Cardioservice;Plynárenská 1,Br
IČO: 47393939
Plynárenská
821 09   Bratislava 2
šzm
0,00
90,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.7.2019
TransMedica;Na Revíne 29/C;BA
IČO: 35843683
Na Revíne
83101   Bratislava
šzm
0,00
13,20
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.7.2019
TransMedica;Na Revíne 29/C;BA
IČO: 35843683
Na Revíne
83101   Bratislava
šzm
0,00
13,20
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.7.2019
MEDITRADEs r.o.Levočská 1, BA
IČO: 17312001
šzm
0,00
970,20
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.7.2019
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
šzm
0,00
3 132,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.7.2019
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
lieky
0,00
77,66
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.7.2019
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
lieky
0,00
129,67
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
Táto stránka bola zobrazená 2044 krát.