Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
03.2.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
1 577,49
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.2.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
1 351,41
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.2.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
1 896,51
PharmDr. Marek Slezák
03.2.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
194,62
PharmDr. Marek Slezák
03.2.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
6,34
PharmDr. Marek Slezák
03.2.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
427,93
PharmDr. Marek Slezák
03.2.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
246,85
PharmDr. Marek Slezák
03.2.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
9,62
PharmDr. Marek Slezák
03.2.2020
Ing. Ján Konečný MOLITEX
IČO: 33443289
Krajné 582
91616   Krajné
Nákup zdravotníckych pomôcok
0,00
404,80
PharmDr. Marek Slezák
03.2.2020
MEDMEDICAL ZP, s.r.o.
IČO: 48088846
A.Kmeťa 660/3
010 01   Žilina
šzm
0,00
330,33
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.2.2020
Teleflex Medical, s.r.o.
IČO: 34137921
Nitrianska 5
921 01   Piešťany
šzm
0,00
944,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.2.2020
INTRAVENA s.r.o.
IČO: 31717802
Levočská 9
08001   Prešov
Nákup liekov
0,00
179,79
PharmDr. Marek Slezák
03.2.2020
Duslo a.s.
IČO: 35826487
927 03   Šaľa
tekutý dusík
0,00
10,37
Ing. Gabriela Demčáková
03.2.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
3 676,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.2.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
369,05
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.2.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
119,40
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.2.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
1 294,27
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.2.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
554,35
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.2.2020
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
lieky
0,00
93,87
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.2.2020
MAGNUS COMPANY, s.r.o.
IČO: 47190426
Stavbárov 62/10
971 01   Prievidza
vrecia a vrecká na odpad
0,00
1 360,68
Ing. Gabriela Demčáková
03.2.2020
ROCHE SLOVENSKO, s.r.o
IČO: 35887117
Cintorínska 3/A
81108   Bratislava
lieky
0,00
2 644,46
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.2.2020
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
423,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.2.2020
MEDICAL GROUP SK a.s.
IČO: 31708030
Trnavská cesta
83104   Bratislava
šzm
0,00
462,31
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.2.2020
Lima Sk;Cesta na štadión 7; BB
IČO: 43872751
šzm
0,00
429,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.2.2020
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
1 780,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
Táto stránka bola zobrazená 2173 krát.