Dodávateľské faktúry

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum doručenia faktúry
Identifikácia objednávky
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje dodávateľa
Popis faktúrovaného plnenia
Hodnota faktúrovaného
plnenia s DPH
10.10.2019
1611/2018
MOBILITAS s.r.o.
IČO: 36617903
Klenová 13
831 01   Bratislava
Služby ÚPS 9/2019
859,27
10.10.2019
2019/MTZ/0608
Tibor Varga TSV PAPIER
IČO: 32627211
Ulica Vajanského 80
98401   Lučenec
Kalendár pracovný
253,70
10.10.2019
2019/MTZ/0609
Messer Medical Home Care Slova
IČO: 46378979
Piešťanská 12
915 01   Nové Mesto nad Váhom
EKG kábel,zvody
245,40
10.10.2019
2019/MTZ/0591
Messer Medical Home Care Slova
IČO: 46378979
Piešťanská 12
915 01   Nové Mesto nad Váhom
Senzor OxyTip
432,00
10.10.2019
2019/MTZ/0590
Messer Medical Home Care Slova
IČO: 46378979
Piešťanská 12
915 01   Nové Mesto nad Váhom
Kábel EKG
471,60
11.10.2019
2019/SZM/9219
TATRA - ALPINE a. s.
IČO: 00680885
Trnavská cesta 66
821 02   Bratislava
šzm
22,99
11.10.2019
2019/SZM/2404
SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.
IČO: 31385265
L. Dérera 3
831 01   Bratislava
šzm
180,00
11.10.2019
2019/SZM/2545
UNOMED spol. s r. o.
IČO: 00612791
Zlatovská 2211
911 01   Trenčín
šzm
687,00
11.10.2019
1784/19,1117/17,D26/
VÚB, a.s.
IČO: 31320155
Mlynské nivy 1
829 90   Bratislava 25
Provízie a poplatky 9/2019
126,14
Táto stránka bola zobrazená 1739 krát.