Dodávateľské faktúry

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum doručenia faktúry
Identifikácia objednávky
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje dodávateľa
Popis faktúrovaného plnenia
Hodnota faktúrovaného
plnenia s DPH
03.10.2019
2019/INV/0012
STAPRO SLOVENSKO s.r.o.
IČO: 31710549
Hroncova 3
040 01   Košice 1
Modul-základné riešenie-overovanie liekov
5 940,00
03.10.2019
2019/ELE/0031
Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS
IČO: 14119285
Zelená 6759/17
91708   Trnava
Odstránenie závad po opak.úrad.skúške
1 367,52
03.10.2019
2019/VL/2220
MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
949 01   Nitra
lieky VL
2,78
03.10.2019
2019/VL/2221
MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
949 01   Nitra
lieky VL
3 433,46
03.10.2019
2019/VL/2237
MGP, spol. s r.o.
IČO: 00684023
Šustekova 2
851 04   Bratislava
lieky VL
1 586,31
03.10.2019
2019/VL/2236
PHAREX, s.r.o.
IČO: 44073437
Prieložtek 1
036 01   Martin
lieky VL
753,11
03.10.2019
2019/VL/2228
MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
949 01   Nitra
lieky VL
31,57
03.10.2019
2019/VL/2227
MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
949 01   Nitra
lieky VL
58,87
03.10.2019
2019/VL/2226
MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
949 01   Nitra
lieky VL
0,96
03.10.2019
2019/VL/2225
MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
949 01   Nitra
lieky VL
45,38
03.10.2019
2019/VL/2224
MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
949 01   Nitra
lieky VL
1 518,46
03.10.2019
2019/VL/2212
UNIPHARMA - 1. slovenská lekár
IČO: 31625657
Opatovská cesta 4
972 01   Bojnice
lieky VL
1 509,48
03.10.2019
2019/VL/2213
UNIPHARMA - 1. slovenská lekár
IČO: 31625657
Opatovská cesta 4
972 01   Bojnice
lieky VL
86,39
03.10.2019
2019/VL/2223
MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
949 01   Nitra
lieky VL
1 196,32
03.10.2019
2019/VL/2222
MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
949 01   Nitra
lieky VL
39,14
03.10.2019
2182/2018
Medivia s.r.o.
IČO: 36267562
Starohájska 2
917 01   Trnava (TT)
Služby APS 9/2019
104,20
03.10.2019
2181/18, D10/19
EVIMED s.r.o.
IČO: 36266779
Rekreačná 6802/15
919 34   Biely Kostol
Služby APS 9/2019
104,20
03.10.2019
2259/2018
PREVENTÍVA s.r.o.
IČO: 45974233
Maxima Gorkého 2037/80
917 02   Trnava
Služby APS 9/2019
392,64
03.10.2019
2195/2018
MUDr. Ľudmila Šlosárová - ambu
IČO: 34024140
Limbová 7
91702   Trnava
Služby APS 9/2019
104,20
03.10.2019
2200/2018
ALMEDIC s.r.o.
IČO: 47231254
Starohájska 2
917 00   Trnava
Služby APS 9/2019
104,20
03.10.2019
2176/2018
General Praktic s.r.o.
IČO: 47387092
Pavla Mudroňa 7600/28
917 01   Trnava
Služby APS 9/2019
378,68
03.10.2019
2189/2018
MEDISTAP s. r. o.
IČO: 45256349
Doľany 77
900 88   Doľany (PK)
Služby APS 9/2019
344,31
03.10.2019
2198/2018
VIAR med, s.r.o.
IČO: 47232897
Ulica Maxima Gorkého 2037/80
91702   Trnava
Služby APS 9/2019
104,20
03.10.2019
2250/2018
MUDr. Eva Ondrišová, s.r.o.
IČO: 47251646
Jaslovské Bohunice 360
919 30   Jaslovské Bohunice
Služby APS 9/2019
104,20
03.10.2019
2194/2018
ZG PRAKTIK s. r. o.
IČO: 45578150
Koniarekova 20
917 21   Trnava
Služby APS 9/2019
104,20
Táto stránka bola zobrazená 1739 krát.