Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
01.2.2019
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
249,60
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.2.2019
A CARE, S.R.O.
IČO: 35724609
šzm
0,00
3 626,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.2.2019
A CARE, S.R.O.
IČO: 35724609
šzm
0,00
6 033,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.2.2019
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
32,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.2.2019
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
227,98
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.2.2019
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
208,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.2.2019
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
208,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.2.2019
ADYTON, Osloboditelska 21 BA
IČO: 45849765
šzm
0,00
1 032,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.2.2019
ADYTON, Osloboditelska 21 BA
IČO: 45849765
šzm
0,00
1 032,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.2.2019
MEDITRADEs r.o.Levočská 1, BA
IČO: 17312001
šzm
0,00
56,46
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.2.2019
MEDITRADEs r.o.Levočská 1, BA
IČO: 17312001
šzm
0,00
56,46
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.2.2019
INTRAVENA s.r.o.
IČO: 31717802
Levočská
08001   Prešov
lieky
0,00
788,62
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.2.2019
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
lieky
0,00
751,42
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.2.2019
MEDICAL GROUP SK a.s.
IČO: 31708030
Trnavská cesta
83104   Bratislava
lieky
0,00
9 628,30
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.2.2019
MEDICAL GROUP SK a.s.
IČO: 31708030
Trnavská cesta
83104   Bratislava
šzm
0,00
103,31
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.2.2019
INTEC PHARMA, s.r.o.
IČO: 00683264
Elektrárenská 4
93104   Bratislava
lieky
0,00
112,71
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.2.2019
BAX PHARMA, s.r.o.
IČO: 35758481
LEŠKOVA
81104   BRATISLAVA
lieky
0,00
1 360,10
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.2.2019
SLOVAKIA MEDICAL Dérera 3 BA
IČO: 31385265
šzm
0,00
4 604,44
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.2.2019
SLOVAKIA MEDICAL Dérera 3 BA
IČO: 31385265
šzm
0,00
819,77
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.2.2019
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
2 182,98
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.2.2019
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
127,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.2.2019
EUREX MEDICA spol. s r. o.
IČO: 36392944
Na Šefranici 10
010 01   Žilina
lieky
0,00
527,54
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.2.2019
HERMES LABSYSTEMS,s.r.o
IČO: 35693487
Púchovska 12
831 06   Bratislava
lieky
0,00
61,60
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.2.2019
HERMES LABSYSTEMS,s.r.o
IČO: 35693487
Púchovska 12
831 06   Bratislava
lieky
0,00
93,75
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.2.2019
B.Braun Medical, s.r.o.
IČO: 31350780
Handlovská 19
851 01   Bratislava
šzm
0,00
713,40
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
Táto stránka bola zobrazená 1965 krát.