Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
03.2.2019
INTERMEDICAL GROUP;Hodžova 11
IČO: 50090623
Hodžova
949 01   Nitra
šzm
0,00
693,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.2.2019
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
1 914,45
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.2.2019
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
739,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.2.2019
A CARE, S.R.O.
IČO: 35724609
šzm
0,00
6 033,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.2.2019
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
127,44
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.2.2019
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
1 780,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.2.2019
A CARE, S.R.O.
IČO: 35724609
šzm
0,00
3 626,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.2.2019
Lima Sk;Cesta na štadión 7; BB
IČO: 43872751
šzm
0,00
429,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.2.2019
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
1 767,03
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.2.2019
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
72,73
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.2.2019
TATRA-ALPINE a.s.Trnavská cest
IČO: 00680885
šzm
0,00
68,98
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.2.2019
Amgen Slovakia s.r.o.
IČO: 45921610
Einsteinova 23
85101   Bratislava
Nákup liekov
0,00
7 229,53
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
04.2.2019
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
2 433,41
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.2.2019
INTERMEDICAL GROUP;Hodžova 11
IČO: 50090623
Hodžova
949 01   Nitra
šzm
0,00
693,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.2.2019
A CARE, S.R.O.
IČO: 35724609
šzm
0,00
4 551,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.2.2019
TransMedica;Na Revíne 29/C;BA
IČO: 35843683
Na Revíne
83101   Bratislava
šzm
0,00
781,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.2.2019
TransMedica,s.r.o.
IČO: 35843683
Bárdošova 33
833 12   Bratislava
šzm
0,00
2 634,45
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
04.2.2019
Versium, s.r.o.
IČO: 36742651
Trenčianska 47
821 09   Bratislava
šzm
0,00
938,90
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
04.2.2019
HARTMANN-Rico, s.r.o.
IČO: 31351361
Einsteinova 24
851 01   Bratislava
šzm
0,00
115,92
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
04.2.2019
S T O M I A, s.r.o.
IČO: 31661530
Staničné námestie 1
040 01   Košice
šzm
0,00
160,99
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
04.2.2019
ELPRE Lubomír Páleník
IČO: 33436401
Horné Zelenice 244
920 52   Horné Zelenice (HC)
Oprava motora čerpadla ÚK v OST - GPP
0,00
305,00
Ing. Gabriela Demčáková
04.2.2019
SLOVAKIA MEDICAL Dérera 3 BA
IČO: 31385265
šzm
0,00
1 743,83
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.2.2019
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
415,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.2.2019
S T I R I L A B s.r.o.
IČO: 35853913
Textilná 23
034 01   Ružomberok
šzm
0,00
738,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
04.2.2019
B.Braun Medical, s.r.o.
IČO: 31350780
Handlovská 19
851 01   Bratislava
šzm
0,00
166,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
Táto stránka bola zobrazená 1965 krát.