Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
01.4.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
914,62
PharmDr. Marek Slezák
01.4.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
2 876,31
PharmDr. Marek Slezák
01.4.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
2 466,64
PharmDr. Marek Slezák
01.4.2019
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
72,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.4.2019
INTERMEDICAL GROUP;Hodžova 11
IČO: 50090623
Hodžova
949 01   Nitra
šzm
0,00
693,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.4.2019
Transmedic Slovakia s.r.o.
IČO: 36020982
Bernilákova 14/A
97405   Banská Bystrica
lieky
0,00
913,15
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.4.2019
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
565,49
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.4.2019
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
647,60
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.4.2019
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
0,65
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.4.2019
Transmedic Slovakia s.r.o.
IČO: 36020982
Bernilákova 14/A
97405   Banská Bystrica
lieky
0,00
9 588,14
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.4.2019
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
195,12
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.4.2019
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
545,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.4.2019
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
2 962,16
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.4.2019
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
208,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.4.2019
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
208,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.4.2019
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
448,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.4.2019
Cardioservice;Plynárenská 1,Br
IČO: 47393939
Plynárenská
821 09   Bratislava 2
šzm
0,00
90,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.4.2019
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
24,90
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.4.2019
EUREX MEDICA spol. s r. o.
IČO: 36392944
Na Šefranici 10
010 01   Žilina
lieky
0,00
389,60
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.4.2019
JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. BA
IČO: 31345182
šzm
0,00
785,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.4.2019
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
40,90
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.4.2019
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
lieky
0,00
72,23
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.4.2019
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
311,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.4.2019
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
2 388,98
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.4.2019
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
31,90
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
Táto stránka bola zobrazená 1992 krát.