Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
02.8.2019
B.Braun Medical, s.r.o.
IČO: 31350780
Handlovská 19
851 01   Bratislava
šzm
0,00
2 995,20
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.8.2019
DISPOMED,s.r.o.
IČO: 31684432
Cesta pod Hradovou 23
040 01   Košice
šzm
0,00
75,93
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.8.2019
Rastislav Kováč servis zdravotníckej techniky
917 01
šzm
0,00
75,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.8.2019
ADAMED, s.r.o.
IČO: 36 261 688
Scherera 38
921 01   Piešťany
šzm
0,00
534,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.8.2019
Glynn Brothers Chemicals Slovakia
IČO: 35784148
Krajinská 87
821 06   Bratislava
šzm
0,00
801,79
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.8.2019
TATRA-ALPINE a.s. Trnavská cest
IČO: 00680885
Trnavská cesta 66
821 02   Bratislava
šzm
0,00
22,99
MUDr.Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.8.2019
TT Pharma, s.r.o.
IČO: 44078145
Nitrianska 445
925 51   Šintava
šzm
0,00
434,97
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.8.2019
DLPHARM, s.r.o.
IČO: 45928657
Jabloňová 29
974 05   Banská Bystrica
šzm
0,00
348,15
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.8.2019
S T I R I L A B s.r.o.
IČO: 35853913
Textilná 23
034 01   Ružomberok
šzm
0,00
150,20
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.8.2019
ZOLS, s.r.o.
IČO: 31420427
Hornočermánska 4
949 01   Nitra
šzm
0,00
141,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.8.2019
Medin Slovensko, s.r.o.
IČO: 46540873
Mlynská 10
921 01   Piešťany
šzm
0,00
426,60
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.8.2019
MEDIS Nitra,s.r.o.
IČO: 36531774
Pri Dobrotke 659/81
949 01   Nitra
šzm
0,00
459,40
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.8.2019
A care, s.r.o.
IČO: 35724609
Sládkovičova 10
921 01   Piešťany
šzm
0,00
151,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.8.2019
Baxpharma, s.r.o.
IČO: 35758481
Leškova 8
811 04   Bratislava
šzm
0,00
755,04
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.8.2019
UNIQUE Medical, s r.o.
IČO: 46729429
ul.svornosti 42
821 06   Bratislava
šzm
0,00
263,85
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.8.2019
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
688,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.8.2019
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
25,05
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.8.2019
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
425,67
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.8.2019
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
384,60
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.8.2019
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
996,34
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.8.2019
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
334,29
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.8.2019
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
7 788,73
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.8.2019
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
1 631,48
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.8.2019
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
688,87
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.8.2019
Z20187826_Z
PhDr.G.Spišáková-Majster Papie
IČO: 33768897
Wolkrova 5, P.O.Box 212
851 01   BRATISLAVA
Toaletný papier
0,00
568,51
Ing. Gabriela Demčáková
Táto stránka bola zobrazená 2062 krát.