Zmluvy z procesu verejného obstarávania

Vyhľadávanie: Počet zmlúv na stranu:
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,126
Číslo zmluvy
Dodávateľ
Názov zmluvy
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH
Rezort
Objednávateľ
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum ukončenia zmluvy
Poznámka
3098/2016
EGAMED, spol. s.r.o.,92231 Ratnovce 4
1 320,00
MZ SR
FN Trnava
29.11.2016
30.12.2016
3097/2016
JANOLI, s.r.o, 082 66 Uzovce 26
2 272,80
MZ SR
FN Trnava
16.11.2016
20.12.2016
2782/2016
UNIQUE MEDICAL s.r.o., Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava
58 224,00
MZ SR
FN Trnava
16.11.2016
po vysporiadaní záväzku
2781/2016
Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o., Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
6 185,00
MZ SR
FN Trnava
16.11.2016
03.10.2016
2758/2016
Perfect Distribution a.s. Kočovce 244, 91631 Kočovce
6 000,00
MZ SR
FN Trnava
05.11.2016
31.10.2016
3095/2016
Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o., Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
17 982,00
MZ SR
FN Trnava
03.11.2016
16.12.2016
2699/2016
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 813 23 Bratislava
0,00
MZ SR
FN Trnava
01.11.2016
28.02.2017
2601/2016
UNOMED spol. s r.o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
5 815,92
MZ SR
FN Trnava
13.10.2016
31.10.2017
2600/2016
VIDRA a spol. s.r o., Štrková 8, 011 96 Žilina
0,00
MZ SR
FN Trnava
13.10.2016
31.10.2017
2599/2016
VIDRA a spol. s.r o., Štrková 8, 011 96 Žilina
997,00
MZ SR
FN Trnava
13.10.2016
31.10.2017
2916/2016
Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o., Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
9 261,00
MZ SR
FN Trnava
11.10.2016
30.11.2016
2511/2016
TransMedica, s.r.o. Bárdošova 33, 833 12 Bratislava
9 103,20
MZ SR
FN Trnava
28.09.2016
po vysporiadaní záväzku
2466/2016
Fénix Bratislava
0,00
MZ SR
FN Trnava
23.09.2016
po vysporiadaní záväzku
2392/2016
TIMED, s.r.o. Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
0,00
MZ SR
FN Trnava
06.09.2016
po vysporiadaní záväzku
2392/2016
TIMED, s.r.o. Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
33 820,00
MZ SR
FN Trnava
06.09.2016
14.10.2016
2392/2016
TIMED, s.r.o. Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava
33 820,00
MZ SR
FN Trnava
06.09.2016
14.10.2016
2391/2016
ULTRAMED s.r.o., Š.Moysesa 431/14, 96501 Žiar nad Hronom
14 802,00
MZ SR
FN Trnava
06.09.2016
30.09.2016
2391/2016
ULTRAMED s.r.o. Priehradka 371, Hliník nad Hronom
14 802,00
MZ SR
FN Trnava
06.09.2016
po vysporiadaní záväzku
2391/2016
ULTRAMED s.r.o., Š.Moysesa 431/14, 96501 Žiar nad Hronom
14 802,00
MZ SR
FN Trnava
06.09.2016
30.09.2016
2384/2016
MB TECH BB s.r.o., Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica
0,00
MZ SR
FN Trnava
06.09.2016
po vysporiadaní záväzku
2384/2016
MB TECH BB s.r.o., Zvolenská cesta 37, 97401 Banská Bystrica
6 750,00
MZ SR
FN Trnava
06.09.2016
po vysporiadaní záväzku
2384/2016
MB TECH BB s.r.o., Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica
6 750,00
MZ SR
FN Trnava
06.09.2016
po vysporiadaní záväzku
2383/2016
Falck Healthcare a.s.
0,00
MZ SR
FN Trnava
06.09.2016
po vysporiadaní záväzku
2245/2016
ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava
168 194,40
MZ SR
FN Trnava
01.09.2016
31.08.2017
2246/2016
Majster Papier, Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava 5
17 880,00
MZ SR
FN Trnava
11.08.2016
31.03.2017
Táto stránka bola zobrazená 3094 krát.