Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
01.10.2019
Cardioservice;Plynárenská 1,Br
IČO: 47393939
Plynárenská
821 09   Bratislava 2
šzm
0,00
1 019,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
337,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
694,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
72,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
šzm
0,00
1 558,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
21 502,40
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
lieky
0,00
62,40
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
lieky
0,00
196,68
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
EUREX MEDICA spol. s r. o.
IČO: 36392944
Na Šefranici 10
010 01   Žilina
lieky
0,00
413,06
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
195,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
33,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
TATRA-ALPINE a.s.Trnavská cest
IČO: 00680885
šzm
0,00
24,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
Surgitech s.r.o. Šusteková 13/2687
851 04
šzm
0,00
586,75
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.10.2019
Johnson&Johnson, s.r.o.
IČO: 31345182
Karadžičova 12
821 08   Bratislava
šzm
0,00
1 224,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.10.2019
Medinet s.r.o.
IČO: 47538198
Vrchlického 334
272 01   Kladno - ČR
šzm
0,00
734,88
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.10.2019
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
696,96
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.10.2019
JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. BA
IČO: 31345182
šzm
0,00
930,79
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
TATRA-ALPINE a.s.Trnavská cest
IČO: 00680885
šzm
0,00
24,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
Slovak Telekom a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762   Bratislava
zabezp.telek.služieb, pevná hlasov.sl.
900,00
0,00
Ing. Gabriela Demčáková
01.10.2019
JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. BA
IČO: 31345182
šzm
0,00
462,39
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
MEDICAL GROUP SK, a.s.
IČO: 31708030
Turgenevova 19
040 01   Košice
šzm
0,00
3 600,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.10.2019
MEDICAL GROUP SK a.s.
IČO: 31708030
Trnavská cesta
83104   Bratislava
lieky
0,00
1 713,92
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
1 368,07
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
407,24
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
1 151,42
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
Táto stránka bola zobrazená 2091 krát.