Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
01.6.2020
ZDRAVZAR s.r.o.
IČO: 47831499
Chorvátska 67
900 26   Slovenský Grob
skrine na lieky
0,00
775,20
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.6.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
610,96
PharmDr. Marek Slezák
01.6.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
136,39
PharmDr. Marek Slezák
01.6.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
1 604,22
PharmDr. Marek Slezák
01.6.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
81,49
PharmDr. Marek Slezák
01.6.2020
Z201915585_Z 2
Ecolab s.r.o.
IČO: 46995935
Voctářova 2449/5, Libeň,
180 00   Praha 8
dezinfekcia na kožu
0,00
1 004,40
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.6.2020
Z201924340_Z 2
Ecolab s.r.o.
IČO: 46995935
Voctářova 2449/5, Libeň,
180 00   Praha 8
Dezinfekcia na malé plochy
0,00
767,36
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.6.2020
Z201924340_Z 2
Ecolab s.r.o.
IČO: 46995935
Voctářova 2449/5, Libeň,
180 00   Praha 8
Dezinfekčné utierky
0,00
4 010,73
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.6.2020
Ecolab s.r.o.
IČO: 46995935
Voctářova 2449/5, Libeň,
180 00   Praha 8
čistiace prostriedky
0,00
638,88
Ing. Gabriela Demčáková
01.6.2020
Ecolab s.r.o.
IČO: 46995935
Voctářova 2449/5, Libeň,
180 00   Praha 8
Dezinfekcia do bezk. dávkovača
0,00
1 066,60
Ing. Gabriela Demčáková
01.6.2020
MAGNUS COMPANY, s.r.o.
IČO: 47190426
Stavbárov 62/10
971 01   Prievidza
vrecia a vrecká na odpad
0,00
1 688,40
Ing. Gabriela Demčáková
01.6.2020
TATRACHEMA, výrobné družstvo T
IČO: 31434193
Bulharská 40
917 02   Trnava
čistiace prostriedky a pomôcky
0,00
535,38
Ing. Gabriela Demčáková
01.6.2020
Ecolab s.r.o.
IČO: 46995935
Voctářova 2449/5, Libeň,
180 00   Praha 8
prach na pranie s dez. účinnkom
0,00
134,64
Ing. Gabriela Demčáková
01.6.2020
Ecolab s.r.o.
IČO: 46995935
Voctářova 2449/5, Libeň,
180 00   Praha 8
dezinfekcia na nástroje
0,00
1 836,00
Ing. Gabriela Demčáková
01.6.2020
HARTMANN - RICO spol. s r.o.
IČO: 31351361
Einsteinova 24
851 01   Bratislava
Dezinfekcia na ruky
0,00
4 858,08
Ing. Gabriela Demčáková
01.6.2020
Z201924340_Z 2
Ecolab s.r.o.
IČO: 46995935
Voctářova 2449/5, Libeň,
180 00   Praha 8
Dezinfekčné tablety
0,00
1 080,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.6.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
179,59
PharmDr. Marek Slezák
01.6.2020
Ecolab s.r.o.
IČO: 46995935
Voctářova 2449/5, Libeň,
180 00   Praha 8
dezinf. na endoskopy
0,00
150,00
Ing. Gabriela Demčáková
02.6.2020
A. M. I . Slovakia, s.r.o.
IČO: 44792301
Podháj 31
974 05   Banská Bystrica
šzm
0,00
175,50
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.6.2020
FIDIA Pharma Slovakia, s.r.o.
IČO: 35784148
Krajinská 87
821 06   Bratislava
šzm
0,00
688,25
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.6.2020
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
493,53
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.6.2020
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
43,40
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.6.2020
MEDITRADE,s.r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
851 01   Bratislava
šzm
0,00
115,20
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.6.2020
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
178,42
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.6.2020
LaparoTech Instruments, s.r.o.
IČO: 25622846
ul.Školní 1534
250 02   Stará Boleslav
šzm
0,00
591,60
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
Táto stránka bola zobrazená 2240 krát.