Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
01.10.2019
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
20,04
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
39,42
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
2 111,40
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
177,50
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
5 763,10
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
1 518,46
PharmDr. Marek Slezák
01.10.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
45,38
PharmDr. Marek Slezák
01.10.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
0,96
PharmDr. Marek Slezák
01.10.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
58,87
PharmDr. Marek Slezák
01.10.2019
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
2 746,66
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
226,93
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
Rastislav Kováč
IČO: 32844298
Ulica sv. Cyrila a Metoda 3051
91701   Trnava
Technické posúdenie na centrufúgu
24,00
24,00
Ing. Gabriela Demčáková
01.10.2019
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
242,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
P A N E P, s.r.o.
IČO: 25550250
Brněnská 1246
665 01   Rosice - ČR
šzm
0,00
3 083,10
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.10.2019
BD BAMED s.r.o.
IČO: 35863170
Komenského
90873   Veľké Leváre
lieky
0,00
266,90
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
ŽELEZIARSTVO TGR, s.r.o.
IČO: 52116433
Horné bašty 5198/13
917 01   Trnava
Nákup údržbárskeho a inštalačného materiálu
0,00
479,32
Ing. Gabriela Demčáková
01.10.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
2,78
PharmDr. Marek Slezák
01.10.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
3 433,46
PharmDr. Marek Slezák
01.10.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
39,14
PharmDr. Marek Slezák
01.10.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
1 196,32
PharmDr. Marek Slezák
01.10.2019
Media Comp. s.r.o.
IČO: 35731486
č.d. 268
900 41   Rovinka
Mobilná odsávačka - 10 ks
17 964,00
17 964,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
Surgitech s. r. o.
IČO: 50197975
Pri suchom mlyne 58
811 04   Bratislava
Miniinvazívny optický systém
17 946,59
17 946,59
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA s.r.o
IČO: 35772697
Bárdošova 2/A
831 01   Bratislava
PD skutočného vyhotovenia - nové CT pracovisko
0,00
5 940,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
31,57
PharmDr. Marek Slezák
01.10.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
393,37
PharmDr. Marek Slezák
Táto stránka bola zobrazená 2090 krát.