Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
01.10.2019
MAFRA Slovakia, a.s.
IČO: 31333524
Nobelova 34
836 05   Bratislava
zverejnenie inzerátu
0,00
105,00
Ing. Gabriela Demčáková
01.10.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
4,68
PharmDr. Marek Slezák
01.10.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
3,48
PharmDr. Marek Slezák
01.10.2019
B.Braun Medical, s.r.o.
IČO: 31350780
Handlovská 19
851 01   Bratislava
šzm
0,00
3 282,28
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.10.2019
MEDICAL GROUP SK, a.s.
IČO: 31708030
Turgenevova 19
040 01   Košice
šzm
0,00
3 600,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.10.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
393,37
PharmDr. Marek Slezák
01.10.2019
P A N E P, s.r.o.
IČO: 25550250
Brněnská 1246
665 01   Rosice - ČR
šzm
0,00
3 701,43
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.10.2019
A CARE, S.R.O.
IČO: 35724609
šzm
0,00
430,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.10.2019
OPTOTEAM,s.r.o.
IČO: 35810840
Smrečianska 29
811 05   Bratislava
šzm
0,00
302,40
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.10.2019
MGP,spol.s r.o.
IČO: 00684023
Šustekova 2
85104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
1 586,31
PharmDr. Marek Slezák
02.10.2019
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
311,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.10.2019
TATRA-ALPINE a.s.Trnavská cest
IČO: 00680885
šzm
0,00
24,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.10.2019
TATRA-ALPINE a.s.Trnavská cest
IČO: 00680885
šzm
0,00
24,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.10.2019
TATRA-ALPINE a.s.Trnavská cest
IČO: 00680885
šzm
0,00
45,98
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.10.2019
DLPHARM, s.r.o.
IČO: 45928657
Jabloňová 29
974 05   Banská Bystrica
šzm
0,00
498,52
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.10.2019
BD BAMED,s.r.o.
IČO: 35863170
1.mája 5470/46
901 01   Malacky
šzm
0,00
78,90
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.10.2019
VIDRA a spol., s.r.o.
IČO: 31589561
Štrková 8
011 96   Žilina
šzm
0,00
116,44
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.10.2019
B.Braun Medical, s.r.o.
IČO: 31350780
Handlovská 19
851 01   Bratislava
šzm
0,00
2 544,54
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.10.2019
MEDICO Slovakia s.r.o
IČO: 35689943
Púchovská 12
831 06   Bratislava
šzm
0,00
1 929,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.10.2019
P A N E P, s.r.o.
IČO: 25550250
Brněnská 1246
665 01   Rosice - ČR
šzm
0,00
594,99
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.10.2019
INTRAVENA, s.r.o.
IČO: 31717802
Levočská 9
080 01   Prešov
šzm
0,00
329,20
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.10.2019
HARTMANN-Rico, s.r.o.
IČO: 31351361
Einsteinova 24
851 01   Bratislava
šzm
0,00
454,32
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.10.2019
HARTMANN-Rico, s.r.o.
IČO: 31351361
Einsteinova 24
851 01   Bratislava
šzm
0,00
115,92
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.10.2019
HARTMANN-Rico, s.r.o.
IČO: 31351361
Einsteinova 24
851 01   Bratislava
šzm
0,00
1 194,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.10.2019
MEDITRADE,s.r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
851 01   Bratislava
šzm
0,00
60,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
Táto stránka bola zobrazená 2089 krát.