Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
15.10.2020
Homola spol. s r.o.
IČO: 31325921
Dlhé diely I/18
841 04   Bratislava
overenie tlakomerov
0,00
313,20
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
15.10.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
703,66
PharmDr. Marek Slezák
15.10.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
681,26
PharmDr. Marek Slezák
15.10.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
73,71
PharmDr. Marek Slezák
16.10.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
218,02
PharmDr. Marek Slezák
16.10.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
37,81
PharmDr. Marek Slezák
16.10.2020
DR THEISS SK s.r.o.
IČO: 52096530
Šumavská 1
82108   Bratislava
Nákup liekov
0,00
76,45
PharmDr. Marek Slezák
16.10.2020
INTRAVENA s.r.o.
IČO: 31717802
Levočská 9
08001   Prešov
Nákup liekov
0,00
126,20
PharmDr. Marek Slezák
16.10.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
8,07
PharmDr. Marek Slezák
16.10.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
7,35
PharmDr. Marek Slezák
16.10.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
237,80
PharmDr. Marek Slezák
16.10.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
382,64
PharmDr. Marek Slezák
16.10.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
179,67
PharmDr. Marek Slezák
16.10.2020
Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS
IČO: 14119285
Zelená 6759/17
91708   Trnava
Oprava výťahu č. 6 v PCHD
0,00
156,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
16.10.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
119,89
PharmDr. Marek Slezák
16.10.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
75,13
PharmDr. Marek Slezák
16.10.2020
ULTRAMED s.r.o.
IČO: 36638404
Š. Moysesa 431/14
965 01   Žiar nad Hronom
Oprava videoduodenoskopu
0,00
10 033,92
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
16.10.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
905,23
PharmDr. Marek Slezák
19.10.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
9,39
PharmDr. Marek Slezák
19.10.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
1 141,33
PharmDr. Marek Slezák
19.10.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
610,96
PharmDr. Marek Slezák
19.10.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
12,43
PharmDr. Marek Slezák
19.10.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
194,62
PharmDr. Marek Slezák
19.10.2020
INTRAVENA s.r.o.
IČO: 31717802
Levočská 9
08001   Prešov
Nákup liekov
0,00
213,32
PharmDr. Marek Slezák
19.10.2020
FEROTECHNA s.r.o
IČO: 31432964
Bratislavská 35
917 01   Trnava (TT)
katalyzátor
0,00
60,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
Táto stránka bola zobrazená 2337 krát.