Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
01.10.2019
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
696,96
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.10.2019
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
242,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. BA
IČO: 31345182
šzm
0,00
930,79
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
lieky
0,00
62,40
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
lieky
0,00
196,68
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
MEDICAL GROUP SK a.s.
IČO: 31708030
Trnavská cesta
83104   Bratislava
lieky
0,00
1 713,92
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
EUREX MEDICA spol. s r. o.
IČO: 36392944
Na Šefranici 10
010 01   Žilina
lieky
0,00
413,06
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
Surgitech s.r.o. Šusteková 13/2687
851 04
šzm
0,00
586,75
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.10.2019
JK - Trading, s.r.o.
IČO: 2020345646
Mečíkova 30
841 07   Bratislava
šzm
0,00
93,88
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.10.2019
B.Braun Medical, s.r.o.
IČO: 31350780
Handlovská 19
851 01   Bratislava
šzm
0,00
246,66
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.10.2019
SKANTECH,s.r.o.
IČO: 35800046
Sekurisova 16
841 02   Bratislava
šzm
0,00
151,20
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.10.2019
PharmaGroup, s.r.o.
IČO: 31320911
SNP 150
908 73   Veľké Leváre
šzm
0,00
128,86
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.10.2019
Euromedical s.r.o. Rozýnova 2421/12
169 00
šzm
0,00
2 778,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.10.2019
European Medical Distribution, s.r.o.
IČO: 44378726
Svätoplukova 30
821 08   Bratislava
šzm
0,00
477,60
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.10.2019
UNOMED, s.r.o.
IČO: 612791
Zlatovská 2211
911 01   Trenčín
šzm
0,00
246,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.10.2019
STERIPAK,s.r.o.
IČO: 35800437
Sekurisova 16
841 02   Bratislava
šzm
0,00
673,15
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.10.2019
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
614,31
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.10.2019
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
357,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.10.2019
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
21 502,40
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
TATRA-ALPINE a.s.Trnavská cest
IČO: 00680885
šzm
0,00
24,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
B.Braun Medical, s.r.o.
IČO: 31350780
Handlovská 19
851 01   Bratislava
šzm
0,00
3 282,28
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.10.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
39,14
PharmDr. Marek Slezák
01.10.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
1 196,32
PharmDr. Marek Slezák
01.10.2019
Media Comp. s.r.o.
IČO: 35731486
č.d. 268
900 41   Rovinka
Mobilná odsávačka - 10 ks
17 964,00
17 964,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.10.2019
Surgitech s. r. o.
IČO: 50197975
Pri suchom mlyne 58
811 04   Bratislava
Miniinvazívny optický systém
17 946,59
17 946,59
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
Táto stránka bola zobrazená 2092 krát.