Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
03.3.2020
UNIPHARMA, a.s.
IČO: 31625657
Opatovská cesta 4
97201   Bojnice
Nákup liekov
0,00
361,28
PharmDr. Marek Slezák
03.3.2020
UNIPHARMA, a.s.
IČO: 31625657
Opatovská cesta 4
97201   Bojnice
Nákup liekov
0,00
57,77
PharmDr. Marek Slezák
03.3.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
1 341,01
PharmDr. Marek Slezák
03.3.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
135,63
PharmDr. Marek Slezák
03.3.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
2 085,03
PharmDr. Marek Slezák
03.3.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
24,29
PharmDr. Marek Slezák
03.3.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
451,87
PharmDr. Marek Slezák
03.3.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
39,51
PharmDr. Marek Slezák
03.3.2020
UNIPHARMA, a.s.
IČO: 31625657
Opatovská cesta 4
97201   Bojnice
Nákup liekov
0,00
2 074,74
PharmDr. Marek Slezák
03.3.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
792,52
PharmDr. Marek Slezák
03.3.2020
General Electric International
IČO: 35705795
Prievozská 4
821 09   Bratislava
Ochranný panel na monitor
5 700,00
5 700,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.3.2020
Rastislav Kováč
IČO: 32844298
Ulica sv. Cyrila a Metoda 3051
91701   Trnava
BTK a meranie účinnosti germicídnych žiaričov
0,00
600,00
Ing. Gabriela Demčáková
03.3.2020
Rastislav Kováč
IČO: 32844298
Ulica sv. Cyrila a Metoda 3051
91701   Trnava
BTK a meranie účinnosti germicídnych žiaričov
0,00
360,00
Ing. Gabriela Demčáková
03.3.2020
Lukáš Minarovič
IČO: 43617603
Špačinská 106
917 01   Trnava (TT)
Ochranné okuliare
0,00
250,00
Ing. Gabriela Demčáková
03.3.2020
VUIS Stavchem, s.r.o.
IČO: 43840884
Drotárska 5
811 04   Bratislava
Solakryl
0,00
156,00
Ing. Gabriela Demčáková
03.3.2020
TATRACHEMA, výrobné družstvo T
IČO: 31434193
Bulharská 40
917 02   Trnava
prach na pranie
0,00
36,00
Ing. Gabriela Demčáková
03.3.2020
BMT, s.r.o.
IČO: 31444571
Pod Párovcami 7271/165
921 01   Piešťany
Krycie plechy k sterilizátoru
442,80
442,80
Ing. Gabriela Demčáková
03.3.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
1 868,90
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.3.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
9,81
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.3.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
122,69
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.3.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
7,58
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.3.2020
Cardioservice;Plynárenská 1,Br
IČO: 47393939
Plynárenská
821 09   Bratislava 2
šzm
0,00
400,01
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.3.2020
Cardioservice;Plynárenská 1,Br
IČO: 47393939
Plynárenská
821 09   Bratislava 2
šzm
0,00
2 763,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.3.2020
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
788,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.3.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
733,81
PharmDr. Marek Slezák
Táto stránka bola zobrazená 2195 krát.