Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
02.6.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
290,76
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.6.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
27,79
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.6.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
848,15
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.6.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
1 179,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.6.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
861,28
PharmDr. Marek Slezák
02.6.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
973,50
PharmDr. Marek Slezák
02.6.2020
Nakladatelství FORUM s.r.o,o.z
IČO: 46490213
Zahradncka 46
821 08   Bratislava
elektonický časopis
0,00
128,40
Ing. Gabriela Demčáková
02.6.2020
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
140,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.6.2020
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
8 600,94
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.6.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
1 219,91
PharmDr. Marek Slezák
02.6.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
908,36
PharmDr. Marek Slezák
02.6.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
2 971,32
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.6.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
1 723,14
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.6.2020
Rastislav Kováč
IČO: 32844298
Ulica sv. Cyrila a Metoda 3051
91701   Trnava
PP a BTK defibrilátorov
576,00
576,00
Ing. Gabriela Demčáková
03.6.2020
DREVONA MARKET s. r. o.
IČO: 50443003
Výhonská 1
835 10   Bratislava
stôl pracovný
0,00
252,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.6.2020
Andrea Shop, s.r.o.
IČO: 36277151
Galantská cesta 5855/22
929 01   Dunajská Streda (DS)
Chladnička
0,00
104,60
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.6.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
52,58
PharmDr. Marek Slezák
03.6.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
955,06
PharmDr. Marek Slezák
03.6.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
2 659,63
PharmDr. Marek Slezák
03.6.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
4 387,09
PharmDr. Marek Slezák
03.6.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
169,19
PharmDr. Marek Slezák
03.6.2020
Rastislav Kováč
IČO: 32844298
Ulica sv. Cyrila a Metoda 3051
91701   Trnava
PP a BTK defibrilátorov
480,00
480,00
Ing. Gabriela Demčáková
Táto stránka bola zobrazená 2238 krát.