Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
02.7.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
887,92
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.7.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
1 467,81
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.7.2020
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
1 984,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.7.2020
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
2 089,98
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.7.2020
Ecolab s.r.o.
IČO: 46995935
Voctářova 2449/5, Libeň,
180 00   Praha 8
dezinfekcia na nástroje
0,00
1 468,80
Ing. Gabriela Demčáková
02.7.2020
Ecolab s.r.o.
IČO: 46995935
Voctářova 2449/5, Libeň,
180 00   Praha 8
čistiace prostriedky
0,00
630,03
Ing. Gabriela Demčáková
02.7.2020
Ecolab s.r.o.
IČO: 46995935
Voctářova 2449/5, Libeň,
180 00   Praha 8
Dezinfekcia do bezk. dávkovača
0,00
334,32
Ing. Gabriela Demčáková
02.7.2020
Ecolab s.r.o.
IČO: 46995935
Voctářova 2449/5, Libeň,
180 00   Praha 8
dezinf. na endoskopy
0,00
84,00
Ing. Gabriela Demčáková
02.7.2020
Cardioservice;Plynárenská 1,Br
IČO: 47393939
Plynárenská
821 09   Bratislava 2
šzm
0,00
1 064,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.7.2020
Operatíva,Donská61,BA
IČO: 35757329
šzm
0,00
4 858,97
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.7.2020
MEDITRADEs r.o.Levočská 1, BA
IČO: 17312001
šzm
0,00
164,54
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.7.2020
SOFTIP, a. s.
IČO: 36785512
Krasovského 14
85101   Bratislava
SW služby
0,00
78,00
Ing. Gabriela Demčáková
03.7.2020
Johnson&Johnson, s.r.o.
IČO: 31345182
Karadžičova 12
821 08   Bratislava
šzm
0,00
390,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2020
P A N E P, s.r.o.
IČO: 25550250
Brněnská 1246
665 01   Rosice - ČR
šzm
0,00
752,91
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2020
UNOMED, s.r.o.
IČO: 612791
Zlatovská 2211
911 01   Trenčín
šzm
0,00
3 619,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2020
MEDITRADE,s.r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
851 01   Bratislava
šzm
0,00
379,20
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2020
Lekáreň Unimed Pharma s.r.o.
IČO: 44202504
Oriešková 11
82108   Bratislava
lieky
0,00
246,19
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.7.2020
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
1 766,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.7.2020
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
144,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.7.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
898,74
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.7.2020
TransMedica;Na Revíne 29/C;BA
IČO: 35843683
Na Revíne
83101   Bratislava
šzm
0,00
355,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.7.2020
B.Braun Medical, s.r.o.
IČO: 31350780
Handlovská 19
851 01   Bratislava
šzm
0,00
5 990,40
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2020
SLOVAKIA MEDICAL Bárdošova 2
IČO: 31385265
šzm
0,00
819,20
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.7.2020
INTERMEDICAL GROUP;Hodžova 11
IČO: 50090623
Hodžova
949 01   Nitra
šzm
0,00
693,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.7.2020
FLEXIMED Slovakia, s.r.o.
IČO: 36847461
Šancova 62
811 05   Bratislava
šzm
0,00
1 648,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
Táto stránka bola zobrazená 2265 krát.