Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
03.7.2020
MEDIC International s.r.o.
IČO: 44023707
Desiata ul. č. 19
831 01   Bratislava
šzm
0,00
883,20
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2020
MEDIS Nitra,s.r.o.
IČO: 36531774
Pri Dobrotke 659/81
949 01   Nitra
šzm
0,00
380,15
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2020
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
66,94
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.7.2020
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
1 780,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.7.2020
MEDITRADEs r.o.Levočská 1, BA
IČO: 17312001
šzm
0,00
164,54
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.7.2020
Cardioservice;Plynárenská 1,Br
IČO: 47393939
Plynárenská
821 09   Bratislava 2
šzm
0,00
400,01
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.7.2020
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
144,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.7.2020
MED-ART s.r.o.
IČO: 34113924
Hornočermanská 4
949 01   Nitra
šzm
0,00
136,80
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2020
M E D I K O, s.r.o.
IČO: 31402917
Šustekova 2
852 16   Bratislava
šzm
0,00
155,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2020
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
508,62
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2020
SLOVAKIA MEDICAL Bárdošova 2
IČO: 31385265
šzm
0,00
819,20
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.7.2020
ZOLS, s.r.o.
IČO: 31420427
Hornočermánska 4
949 01   Nitra
šzm
0,00
312,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2020
InterMedical Plus, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova 11
949 01   Nitra
šzm
0,00
1 668,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2020
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
1 200,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2020
S T O M I A, s.r.o.
IČO: 31661530
Staničné námestie 1
040 01   Košice
šzm
0,00
131,14
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2020
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
1 801,20
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2020
HARTMANN-Rico, s.r.o.
IČO: 31351361
Einsteinova 24
851 01   Bratislava
šzm
0,00
1 210,42
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.7.2020
Lekáreň Unimed Pharma s.r.o.
IČO: 44202504
Oriešková 11
82108   Bratislava
lieky
0,00
246,19
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.7.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
404,98
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.7.2020
Z201924340_Z 2
Ecolab s.r.o.
IČO: 46995935
Voctářova 2449/5, Libeň,
180 00   Praha 8
dezinfekčné utierky na malé plochy
0,00
2 580,48
Ing. Gabriela Demčáková
03.7.2020
Z201924340_Z 2
Ecolab s.r.o.
IČO: 46995935
Voctářova 2449/5, Libeň,
180 00   Praha 8
dezinfekcia na malé plochy
0,00
664,40
Ing. Gabriela Demčáková
03.7.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
1 439,20
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.7.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
919,89
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.7.2020
HARTMANN- RICO s r.o. BA
IČO: 31351361
šzm
0,00
585,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.7.2020
Z201915585_Z 2
Ecolab s.r.o.
IČO: 46995935
Voctářova 2449/5, Libeň,
180 00   Praha 8
dezinfekcia na kožu
0,00
1 002,48
Ing. Gabriela Demčáková
Táto stránka bola zobrazená 2265 krát.