Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
04.3.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
178,20
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.3.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
1 658,81
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.3.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
21 182,43
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.3.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
6 575,01
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.3.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
3 365,41
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.3.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
247,19
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.3.2020
Lohmann&Rauscher, s.r.o.
IČO: 31347827
Jarošova 1
831 03   Bratislava
šzm
0,00
2 592,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
04.3.2020
Rastislav Kováč servis zdravotníckej techniky
917 01
šzm
0,00
144,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
04.3.2020
TradeMedical, a.s.
IČO: 50822098
Široká 97/19
949 05   Nitra
šzm
0,00
950,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
04.3.2020
Lohmann&Rauscher, s.r.o.
IČO: 31347827
Jarošova 1
831 03   Bratislava
šzm
0,00
1 465,20
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
04.3.2020
Bio G, spol. s.r.o.
IČO: 34123415
Elektrárenská 12092
831 04   BRATISLAVA
šzm
0,00
88,55
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
04.3.2020
HARTMANN-Rico, s.r.o.
IČO: 31351361
Einsteinova 24
851 01   Bratislava
šzm
0,00
550,28
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
04.3.2020
MEDITRADE,s.r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
851 01   Bratislava
šzm
0,00
750,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
04.3.2020
PharmaGroup, s.r.o.
IČO: 31320911
SNP 150
908 73   Veľké Leváre
šzm
0,00
250,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
04.3.2020
Lohmann&Rauscher, s.r.o.
IČO: 31347827
Jarošova 1
831 03   Bratislava
šzm
0,00
137,85
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
04.3.2020
Baxpharma, s.r.o.
IČO: 35758481
Leškova 8
811 04   Bratislava
šzm
0,00
1 364,58
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
04.3.2020
Homola spol. s r.o.
IČO: 31325921
Dlhé diely 1/18
841 04   Bratislava
šzm
0,00
198,86
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
04.3.2020
POLYMED medical SK, sr.o.
IČO: 36365785
Zámocká 30
811 01   Bratislava
šzm
0,00
863,70
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
04.3.2020
VIDRA a spol., s.r.o.
IČO: 31589561
Štrková 8
011 96   Žilina
šzm
0,00
266,40
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
04.3.2020
UNOMED, s.r.o.
IČO: 612791
Zlatovská 2211
911 01   Trenčín
šzm
0,00
4 500,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
04.3.2020
BD BAMED,s.r.o.
IČO: 35863170
1.mája 5470/46
901 01   Malacky
šzm
0,00
77,20
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
04.3.2020
Perfect Distribution a.s.
IČO: 47719150
916 31   Kočovce 244
šzm
0,00
121,55
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
04.3.2020
JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. BA
IČO: 31345182
šzm
0,00
514,89
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.3.2020
JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. BA
IČO: 31345182
šzm
0,00
1 245,64
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.3.2020
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
2 388,98
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
Táto stránka bola zobrazená 2195 krát.