Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
08.10.2020
MEDIS Nitra, spol. s r.o.
IČO: 36531774
Pri Dobrotke 659/81
949 01   Nitra - Dražovce
Košík na infúzny stojan
0,00
198,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
08.10.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
3 130,21
PharmDr. Marek Slezák
08.10.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
94,67
PharmDr. Marek Slezák
08.10.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
88,18
PharmDr. Marek Slezák
08.10.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
399,55
PharmDr. Marek Slezák
08.10.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
35,76
PharmDr. Marek Slezák
08.10.2020
ULTRAMED s.r.o.
IČO: 36638404
Š. Moysesa 431/14
965 01   Žiar nad Hronom
Flexibilný cystoskop
10 255,99
10 255,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
08.10.2020
FLEXIMED SLOVAKIA, s.r.o.
IČO: 36847461
Šancova 62
811 05   Bratislava
Dezinfekcia do umývačky endosk.
0,00
792,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
08.10.2020
Messer Medical Home Care Slova
IČO: 46378979
Piešťanská 12
915 01   Nové Mesto nad Váhom
náhr. diely k zdravot prístrojom
0,00
90,96
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
09.10.2020
1185/2020
ASANARATES, s.r.o.
IČO: 36606693
Park Angelinum 4
040 01   Košice
dezinsekcia havarijný stav
0,00
252,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
09.10.2020
INTRAVENA s.r.o.
IČO: 31717802
Levočská 9
08001   Prešov
Nákup liekov
0,00
175,48
PharmDr. Marek Slezák
09.10.2020
GILEAD Sciences Slovakia s.r.o.
IČO: 47868520
Laurinská 18
81101   Bratislava
Nákup liekov
0,00
203,20
PharmDr. Marek Slezák
09.10.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
6,64
PharmDr. Marek Slezák
09.10.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
198,04
PharmDr. Marek Slezák
09.10.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
910,98
PharmDr. Marek Slezák
09.10.2020
ALZA.cz, a.s.
IČO: 27082440
Jateční 33 a
170 00   Praha 7
Nahradne diely pre popčítače
0,00
111,28
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
09.10.2020
Klimasoft s.r.o.
IČO: 36218944
Vajanského 58
921 01   Pieštany
Servis MaR VZT pre operačné sály v PCHD
0,00
2 373,60
PhDr. Beata Ščipáková
09.10.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
2 021,10
PharmDr. Marek Slezák
09.10.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
399,42
PharmDr. Marek Slezák
09.10.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
178,29
PharmDr. Marek Slezák
12.10.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
824,50
PharmDr. Marek Slezák
12.10.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
69,92
PharmDr. Marek Slezák
12.10.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
9,88
PharmDr. Marek Slezák
12.10.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
2 798,69
PharmDr. Marek Slezák
12.10.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
4,88
PharmDr. Marek Slezák
Táto stránka bola zobrazená 2333 krát.