Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
06.11.2019
Johnson&Johnson, s.r.o.
IČO: 31345182
Karadžičova 12
821 08   Bratislava
šzm
0,00
169,28
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
06.11.2019
Baxpharma, s.r.o.
IČO: 35758481
Leškova 8
811 04   Bratislava
šzm
0,00
986,70
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
06.11.2019
UNOTECH, s.r.o.
IČO: 31424562
Zlatovská 2211
911 01   Trenčín
šzm
0,00
529,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
06.11.2019
UNOMED, s.r.o.
IČO: 612791
Zlatovská 2211
911 01   Trenčín
šzm
0,00
2 694,90
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
06.11.2019
Mikrochem Trade, s.r.o.
IČO: 35948655
Za dráhou 33
902 01   Pezinok
šzm
0,00
252,96
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
06.11.2019
B.Braun Medical, s.r.o.
IČO: 31350780
Handlovská 19
851 01   Bratislava
šzm
0,00
2 699,04
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
06.11.2019
SKANTECH,s.r.o.
IČO: 35800046
Sekurisova 16
841 02   Bratislava
šzm
0,00
302,40
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
06.11.2019
STERIPAK,s.r.o.
IČO: 35800437
Sekurisova 16
841 02   Bratislava
šzm
0,00
585,02
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
06.11.2019
Baxpharma, s.r.o.
IČO: 35758481
Leškova 8
811 04   Bratislava
šzm
0,00
1 063,85
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
06.11.2019
Media Comp. s.r.o.
IČO: 35731486
900 41   Rovinka 268
šzm
0,00
372,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
06.11.2019
UNOMED, s.r.o.
IČO: 612791
Zlatovská 2211
911 01   Trenčín
šzm
0,00
419,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
06.11.2019
DISPOMED,s.r.o.
IČO: 31684432
Cesta pod Hradovou 23
040 01   Košice
šzm
0,00
1 170,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
06.11.2019
PULImedical,s.r.o.
IČO: 31344399
Nádražná 34
900 28   Ivánka pri Dunaji
šzm
0,00
1 754,90
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
06.11.2019
JK - Trading, s.r.o.
IČO: 2020345646
Mečíkova 30
841 07   Bratislava
šzm
0,00
208,72
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
06.11.2019
CS Medical s.r.o.
IČO: 47825910
Sabinovská 10
821 02   Bratislava
šzm
0,00
1 120,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
06.11.2019
Perfect Distribution a.s.
IČO: 47719150
916 31   Kočovce 244
šzm
0,00
285,60
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
06.11.2019
HARTMANN-Rico, s.r.o.
IČO: 31351361
Einsteinova 24
851 01   Bratislava
šzm
0,00
83,76
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
06.11.2019
B.Braun Medical, s.r.o.
IČO: 31350780
Handlovská 19
851 01   Bratislava
šzm
0,00
277,76
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
06.11.2019
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
85,10
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
06.11.2019
Johnson&Johnson, s.r.o.
IČO: 31345182
Karadžičova 12
821 08   Bratislava
šzm
0,00
1 224,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
06.11.2019
PULImedical,s.r.o.
IČO: 31344399
Nádražná 34
900 28   Ivánka pri Dunaji
šzm
0,00
240,96
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
06.11.2019
JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. BA
IČO: 31345182
šzm
0,00
469,71
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
06.11.2019
PharmDr. VALUCH JOZEF s.r.o.
IČO: 36631957
Azalkova 48
97401   Banská Bystrica
lieky
0,00
393,18
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
06.11.2019
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
lieky
0,00
220,45
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
06.11.2019
Teleflex Medical, s.r.o.
IČO: 34137921
Nitrianska 5
921 01   Piešťany
šzm
0,00
187,20
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
Táto stránka bola zobrazená 2106 krát.