Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
02.1.2020
PSDOMOV s.r.o.
IČO: 51108178
Klemensova 34
010 01   Žilina
Predplatné publikácie
0,00
58,80
Ing. Gabriela Demčáková
02.1.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
6 786,50
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
CS Medical s.r.o.
IČO: 47825910
Sabinovská 10
821 02   Bratislava
šzm
0,00
2 000,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.1.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
68,64
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
1 558,36
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
547,01
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
1 382,10
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
1 038,60
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
MEDIS Nitra,s.r.o.
IČO: 36531774
Pri Dobrotke 659/81
949 01   Nitra
šzm
0,00
248,64
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.1.2020
CS Medical s.r.o.
IČO: 47825910
Sabinovská 10
821 02   Bratislava
šzm
0,00
2 000,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.1.2020
Teleflex Medical, s.r.o.
IČO: 34137921
Nitrianska 5
921 01   Piešťany
šzm
0,00
1 304,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.1.2020
VIDRA a spol., s.r.o.
IČO: 31589561
Štrková 8
011 96   Žilina
šzm
0,00
291,60
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.1.2020
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
379,80
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.1.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
2 607,28
PharmDr. Marek Slezák
02.1.2020
MEDICO Slovakia s.r.o
IČO: 35689943
Púchovská 12
831 06   Bratislava
šzm
0,00
730,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.1.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
1 558,36
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
600,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.1.2020
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
1 022,65
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.1.2020
Glynn Brothers Chemicals Slovakia
IČO: 35784148
Krajinská 87
821 06   Bratislava
šzm
0,00
1 298,20
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.1.2020
B I O H E M, s.r.o.
IČO: 31442617
Zlatovská 2211
911 01   Trenčín
šzm
0,00
2 353,32
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.1.2020
HARTMANN-Rico, s.r.o.
IČO: 31351361
Einsteinova 24
851 01   Bratislava
šzm
0,00
1 259,88
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.1.2020
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
72,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
INTRAVENA, s.r.o.
IČO: 31717802
Levočská 9
080 01   Prešov
šzm
0,00
800,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.1.2020
P A N E P, s.r.o.
IČO: 25550250
Brněnská 1246
665 01   Rosice - ČR
šzm
0,00
2 816,50
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
02.1.2020
PULImedical,s.r.o.
IČO: 31344399
Nádražná 34
900 28   Ivánka pri Dunaji
šzm
0,00
1 123,60
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
Táto stránka bola zobrazená 2146 krát.