Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
07.1.2020
DARTIN Slovensko s.r.o.
IČO: 31676936
Ľ.Podjavorinskej 25
080 05   Prešov
šzm
0,00
1 328,36
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
07.1.2020
MEDITRADE,s.r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
851 01   Bratislava
šzm
0,00
247,68
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
07.1.2020
MEDIS Nitra,s.r.o.
IČO: 36531774
Pri Dobrotke 659/81
949 01   Nitra
šzm
0,00
854,04
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
07.1.2020
BIO G, spol. s. r.o.
IČO: 34123415
Elektrárenská 12092
83104   Bratislava
lieky
0,00
82,75
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.1.2020
adidas Slovakia, s.r.o.
IČO: 35739738
Galvaniho 15/A
821 04   Bratislava
Konferenčný stôl, stoličky
0,00
280,00
Ing. Gabriela Demčáková
07.1.2020
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
204,49
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.1.2020
Sarstedt,s.r.o.
IČO: 31359825
Údernícka 11
851 01   Bratislava
šzm
0,00
3 242,22
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
07.1.2020
InterMedical, s.r.o.
IČO: 36547263
Radlinského 10
949 01   Nitra
šzm
0,00
4 197,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
07.1.2020
B.Braun Medical, s.r.o.
IČO: 31350780
Handlovská 19
851 01   Bratislava
šzm
0,00
1 486,56
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
07.1.2020
B.Braun Medical, s.r.o.
IČO: 31350780
Handlovská 19
851 01   Bratislava
šzm
0,00
273,61
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
07.1.2020
K&M MEDIA s.r.o.
IČO: 44879806
Čierne 94
023 13   Čierne
šzm
0,00
1 316,45
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
07.1.2020
Regionálny úrad verejného zdra
IČO: 610933
Limbová 6
917 01   Trnava
rozbor vody
500,00
0,00
Mgr. Emília Jamrichová
07.1.2020
Teleflex Medical, s.r.o.
IČO: 34137921
Nitrianska 5
921 01   Piešťany
šzm
0,00
547,56
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
07.1.2020
BIO G, spol. s. r.o.
IČO: 34123415
Elektrárenská 12092
83104   Bratislava
lieky
0,00
750,20
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.1.2020
Slovakia Medical, s.r.o.
IČO: 31385265
L.Dérera 3
831 01   Bratislava
šzm
0,00
1 434,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
07.1.2020
MED-ART s.r.o.
IČO: 34113924
Hornočermanská 4
949 01   Nitra
šzm
0,00
585,28
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
07.1.2020
MEDIS Nitra,s.r.o.
IČO: 36531774
Pri Dobrotke 659/81
949 01   Nitra
šzm
0,00
731,26
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
07.1.2020
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
480,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
07.1.2020
VIDRA a spol., s.r.o.
IČO: 31589561
Štrková 8
011 96   Žilina
šzm
0,00
179,40
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
07.1.2020
UNOMED, s.r.o.
IČO: 612791
Zlatovská 2211
911 01   Trenčín
šzm
0,00
1 238,60
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
07.1.2020
TZMO Slovakia , s.r.o.
IČO: 36546127
Dialničná cesta 29
903 01   Senec
šzm
0,00
279,26
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
07.1.2020
POLYMED medical SK, sr.o.
IČO: 36365785
Zámocká 30
811 01   Bratislava
šzm
0,00
538,56
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
07.1.2020
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
724,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.1.2020
MEDITRADEs r.o.Levočská 1, BA
IČO: 17312001
šzm
0,00
56,46
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.1.2020
BIOHEM s r.o.Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31442617
lieky
0,00
4 612,63
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
Táto stránka bola zobrazená 2146 krát.