Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
04.9.2019
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
460,87
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.9.2019
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
741,58
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.9.2019
BAX PHARMA, s.r.o.
IČO: 35758481
LEŠKOVA
81104   BRATISLAVA
lieky
0,00
902,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.9.2019
BAX PHARMA, s.r.o.
IČO: 35758481
LEŠKOVA
81104   BRATISLAVA
lieky
0,00
1 991,22
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.9.2019
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
345,36
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.9.2019
ROCHE SLOVENSKO, s.r.o
IČO: 35887117
Cintorínska 3/A
81108   Bratislava
lieky
0,00
2 644,46
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.9.2019
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
72,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.9.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
1 271,17
PharmDr. Marek Slezák
04.9.2019
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
1 242,01
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.9.2019
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
190,44
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.9.2019
PharmDr. VALUCH JOZEF s.r.o.
IČO: 36631957
Azalkova 48
97401   Banská Bystrica
lieky
0,00
253,30
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.9.2019
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
951,37
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.9.2019
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
19,91
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.9.2019
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
2 777,96
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.9.2019
Z201915585_Z
ECOLAB s.r.o.
IČO: 31342213
Čajakova 18
811 05   Bratislava
Dezinfekcia na kožu
0,00
957,00
Ing. Gabriela Demčáková
04.9.2019
Z201815274_Z
PhDr.G.Spišáková-Majster Papie
IČO: 33768897
Wolkrova 5, P.O.Box 212
851 01   BRATISLAVA
utierka papierová
0,00
1 160,64
Ing. Gabriela Demčáková
04.9.2019
Z201924340_Z
ECOLAB s.r.o.
IČO: 31342213
Čajakova 18
811 05   Bratislava
Dezinfekcia na malé plochy
0,00
4 492,93
Ing. Gabriela Demčáková
04.9.2019
TATRACHEMA, výrobné družstvo T
IČO: 31434193
Bulharská 40
917 02   Trnava
čistiace prostriedky a pomôcky
0,00
384,07
Ing. Gabriela Demčáková
04.9.2019
ECOLAB s.r.o.
IČO: 31342213
Čajakova 18
811 05   Bratislava
Dezinfekcia do bezk. dávkovača
0,00
573,12
Ing. Gabriela Demčáková
04.9.2019
ECOLAB s.r.o.
IČO: 31342213
Čajakova 18
811 05   Bratislava
dezinfekcia na nástroje
0,00
1 836,00
Ing. Gabriela Demčáková
04.9.2019
Z201826504_Z
Ecolab s.r.o.
IČO: 31342213
Čajakova 18
811 05   Bratislava
Dezinfekcia na plochy
0,00
2 014,80
Ing. Gabriela Demčáková
04.9.2019
TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
82101   Bratislava
Nákup liekov
0,00
378,54
PharmDr. Marek Slezák
04.9.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
2 965,19
PharmDr. Marek Slezák
04.9.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
91,43
PharmDr. Marek Slezák
04.9.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
630,68
PharmDr. Marek Slezák
Táto stránka bola zobrazená 2073 krát.