Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
03.12.2019
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
35,33
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.12.2019
LindCare cz, s.r.o.
IČO: 29018480
Ve Střešovičkách 60
160 00   Praha 6 - Břevnov ČR
šzm
0,00
61,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.12.2019
UNOMED, s.r.o.
IČO: 612791
Zlatovská 2211
911 01   Trenčín
šzm
0,00
40,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.12.2019
A care, s.r.o.
IČO: 35724609
Sládkovičova 10
921 01   Piešťany
šzm
0,00
129,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.12.2019
A care, s.r.o.
IČO: 35724609
Sládkovičova 10
921 01   Piešťany
šzm
0,00
730,41
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.12.2019
CASTOR Slovakia, s r.o.
IČO: 46659463
Slnečná 724
916 22   Podolie
šzm
0,00
670,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.12.2019
UNOTECH, s.r.o.
IČO: 31424562
Zlatovská 2211
911 01   Trenčín
šzm
0,00
529,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.12.2019
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
222,95
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.12.2019
UNOMED, s.r.o.
IČO: 612791
Zlatovská 2211
911 01   Trenčín
šzm
0,00
633,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.12.2019
Glynn Brothers Chemicals Slovakia
IČO: 35784148
Krajinská 87
821 06   Bratislava
šzm
0,00
764,21
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.12.2019
Lohmann&Rauscher, s.r.o.
IČO: 31347827
Jarošova 1
831 03   Bratislava
šzm
0,00
54,38
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.12.2019
UNOMED, s.r.o.
IČO: 612791
Zlatovská 2211
911 01   Trenčín
šzm
0,00
249,50
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.12.2019
S T O M I A, s.r.o.
IČO: 31661530
Staničné námestie 1
040 01   Košice
šzm
0,00
186,40
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.12.2019
MEDITRADEs r.o.Levočská 1, BA
IČO: 17312001
šzm
0,00
56,46
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2019
Cardioservice;Plynárenská 1,Br
IČO: 47393939
Plynárenská
821 09   Bratislava 2
šzm
0,00
774,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2019
TransMedica;Na Revíne 29/C;BA
IČO: 35843683
Na Revíne
83101   Bratislava
šzm
0,00
178,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2019
TransMedica;Na Revíne 29/C;BA
IČO: 35843683
Na Revíne
83101   Bratislava
šzm
0,00
178,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2019
TransMedica;Na Revíne 29/C;BA
IČO: 35843683
Na Revíne
83101   Bratislava
šzm
0,00
178,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2019
TransMedica;Na Revíne 29/C;BA
IČO: 35843683
Na Revíne
83101   Bratislava
šzm
0,00
26,40
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2019
Sarstedt,s.r.o.
IČO: 31359825
Údernícka 11
851 01   Bratislava
šzm
0,00
222,20
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.12.2019
TransMedica;Na Revíne 29/C;BA
IČO: 35843683
Na Revíne
83101   Bratislava
šzm
0,00
1 556,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2019
TATRA-ALPINE a.s.Trnavská cest
IČO: 00680885
šzm
0,00
22,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2019
TATRA-ALPINE a.s.Trnavská cest
IČO: 00680885
šzm
0,00
22,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2019
Mikrochem Trade, s.r.o.
IČO: 35948655
Za dráhou 33
902 01   Pezinok
šzm
0,00
267,84
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.12.2019
TATRA-ALPINE a.s.Trnavská cest
IČO: 00680885
šzm
0,00
22,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
Táto stránka bola zobrazená 2121 krát.