Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
01.4.2019
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
1 078,30
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.4.2019
UNOMED, s.r.o.
IČO: 612791
Zlatovská 2211
911 01   Trenčín
šzm
0,00
1 589,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.4.2019
INTERMEDICAL GROUP;Hodžova 11
IČO: 50090623
Hodžova
949 01   Nitra
šzm
0,00
7 587,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.4.2019
POLYMED medical SK, sr.o.
IČO: 36365785
Zámocká 30
811 01   Bratislava
šzm
0,00
126,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.4.2019
MEDATA Slovakia, spol. s.r.o.
IČO: 31347657
Panenská 24
811 03   Bratislava
Oprava kardiologickej uvz sondy
2 949,60
2 949,60
Ing. Gabriela Demčáková
01.4.2019
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
1 170,05
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.4.2019
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
1 717,26
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.4.2019
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
4 646,52
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.4.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
16,19
PharmDr. Marek Slezák
01.4.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
177,78
PharmDr. Marek Slezák
01.4.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
859,14
PharmDr. Marek Slezák
01.4.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
49,83
PharmDr. Marek Slezák
01.4.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
226,14
PharmDr. Marek Slezák
01.4.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
27,61
PharmDr. Marek Slezák
01.4.2019
STAPRO SLOVENSKO s.r.o.
IČO: 31710549
Hroncova 3
040 01   Košice 1
Úprava SW
0,00
252,00
Ing. Gabriela Demčáková
01.4.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
445,46
PharmDr. Marek Slezák
01.4.2019
BD BAMED s.r.o.
IČO: 35863170
Komenského
90873   Veľké Leváre
lieky
0,00
323,83
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.4.2019
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
72,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.4.2019
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
72,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.4.2019
PANEP s.r.o.
IČO: 52136795
Brnenská
66501   Rosice
šzm
0,00
623,52
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.4.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
1 195,43
PharmDr. Marek Slezák
01.4.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
295,17
PharmDr. Marek Slezák
01.4.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
36,83
PharmDr. Marek Slezák
01.4.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
416,04
PharmDr. Marek Slezák
01.4.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
1 912,09
PharmDr. Marek Slezák
Táto stránka bola zobrazená 1992 krát.