Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
05.8.2019
A CARE, S.R.O.
IČO: 35724609
šzm
0,00
4 551,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.8.2019
Lima Sk;Cesta na štadión 7; BB
IČO: 43872751
šzm
0,00
429,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.8.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
1 211,54
PharmDr. Marek Slezák
05.8.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
85,64
PharmDr. Marek Slezák
05.8.2019
MEDITRADEs r.o.Levočská 1, BA
IČO: 17312001
šzm
0,00
56,46
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.8.2019
Cardioservice;Plynárenská 1,Br
IČO: 47393939
Plynárenská
821 09   Bratislava 2
šzm
0,00
1 219,01
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.8.2019
RADIX s r.o. Kremnička 36 B.B.
IČO: 00615803
šzm
0,00
198,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.8.2019
TIMED s r.o.Trnavská cesta 112
IČO: 602175
šzm
0,00
32,49
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.8.2019
Lima Sk;Cesta na štadión 7; BB
IČO: 43872751
šzm
0,00
429,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.8.2019
A CARE, S.R.O.
IČO: 35724609
šzm
0,00
3 626,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.8.2019
A CARE, S.R.O.
IČO: 35724609
šzm
0,00
574,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.8.2019
TransMedica;Na Revíne 29/C;BA
IČO: 35843683
Na Revíne
83101   Bratislava
šzm
0,00
13,20
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.8.2019
TransMedica;Na Revíne 29/C;BA
IČO: 35843683
Na Revíne
83101   Bratislava
šzm
0,00
356,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.8.2019
TransMedica;Na Revíne 29/C;BA
IČO: 35843683
Na Revíne
83101   Bratislava
šzm
0,00
178,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.8.2019
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
72,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.8.2019
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
24,90
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.8.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
16,61
PharmDr. Marek Slezák
05.8.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
86,66
PharmDr. Marek Slezák
05.8.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
1 492,14
PharmDr. Marek Slezák
05.8.2019
HARTMANN - RICO spol. s r.o.
IČO: 31351361
Einsteinova 24
851 01   Bratislava
dezinf a mydlo na ruky
0,00
3 197,68
Ing. Gabriela Demčáková
05.8.2019
ECOLAB s.r.o.
IČO: 31342213
Čajakova 18
811 05   Bratislava
Dezinfekcia na malé plochy
0,00
3 817,57
Ing. Gabriela Demčáková
05.8.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
127,48
PharmDr. Marek Slezák
05.8.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
2 587,26
PharmDr. Marek Slezák
05.8.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
844,56
PharmDr. Marek Slezák
05.8.2019
UNIPHARMA, a.s.
IČO: 31625657
Opatovská cesta 4
97201   Bojnice
Nákup liekov
0,00
1 098,37
PharmDr. Marek Slezák
Táto stránka bola zobrazená 2064 krát.