Objednávka

Identifikačný údaj
2018/VL/2612
Dátum vyhotovenia
02.11.2018
Identifikácia zmluvy
Identifikačný údaj dodávateža
Med-art, spol. s r.o.
IČO dodávateža
34113924
Adresa dodávateža
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Popis objednaného plnenia
Nákup liekov
Maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia s DPH
0,00 EUR
Celková hodnota objednaného plnenie s DPH
28,55 EUR
Dátum dodania
Podpísal
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
Dátum zverejnenia
02.11.2018