Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
03.12.2018
TATRA-ALPINE a.s.Trnavská cest
IČO: 00680885
šzm
0,00
24,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2018
A CARE, S.R.O.
IČO: 35724609
šzm
0,00
4 214,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2018
ADYTON, Osloboditelska 21 BA
IČO: 45849765
šzm
0,00
902,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2018
ADYTON, Osloboditelska 21 BA
IČO: 45849765
šzm
0,00
1 032,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2018
TransMedica;Na Revíne 29/C;BA
IČO: 35843683
Na Revíne
83101   Bratislava
šzm
0,00
26,40
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2018
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
lieky
0,00
47,74
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2018
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
723,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2018
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
2 182,98
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2018
TIMED s r.o.Trnavská cesta 112
IČO: 602175
lieky
0,00
151,42
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2018
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
1 780,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 0034142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
1 089,19
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
03.12.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 0034142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
2 560,98
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
03.12.2018
Perfect Distribution a. s.
IČO: 47719150
Kočovce 244
916 31   Kočovce
chlórové tablety
0,00
482,58
Ing. Gabriela Demčáková
03.12.2018
ECOLAB s.r.o.
IČO: 31342213
Čajakova 18
811 05   Bratislava
čistiace prostriedky
0,00
990,00
Ing. Gabriela Demčáková
03.12.2018
PHARMA GROUP, a.s.
IČO: 31320911
SNP 150
908 73   Veľké Leváre
instru ZYM
0,00
198,69
Ing. Gabriela Demčáková
03.12.2018
Tatrachema, výrob. družstvo
IČO: 31434193
Bulharská 40
917 02   Trnava
čistiace pomôcky
0,00
285,83
Ing. Gabriela Demčáková
03.12.2018
MAGNUS COMPANY, s.r.o.
IČO: 47190426
Stavbárov 62/10
97101   Prievidza
vrecia a vrecká na odpad
0,00
1 114,35
Ing. Gabriela Demčáková
03.12.2018
ZOLS s.r.o.
IČO: 31420427
Hornočermánska 4
949 01   Nitra
Oprava elektroencefalografu
0,00
75,00
Ing. Gabriela Demčáková
03.12.2018
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
226,10
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2018
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
866,37
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2018
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
2 314,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2018
ECOLAB s.r.o.
IČO: 31342213
Čajakova 18
811 05   Bratislava
dezinf. na endoskopy
0,00
100,80
Ing. Gabriela Demčáková
03.12.2018
ECOLAB s.r.o.
IČO: 31342213
Čajakova 18
811 05   Bratislava
dezinf. na nástroje
0,00
1 872,00
Ing. Gabriela Demčáková
03.12.2018
Z201815274_Z
PhDr.G.Spišáková-Majster Papie
IČO: 33768897
Wolkrova 5, P.O.Box 212
851 01   BRATISLAVA
utierky jednorázové
0,00
1 069,06
Ing. Gabriela Demčáková
03.12.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 0034142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
210,21
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
Táto stránka bola zobrazená 1926 krát.