Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

Vyhľadávanie: Počet zmlúv na stranu:
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,126
Číslo zmluvy
Dodávateľ
Názov zmluvy
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010
Rezort
Objednávateľ
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum ukončenia zmluvy
Poznámka
1261/09
Beznoska Slovakia s.r.o. Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica
0,00
0,00
MZ SR
FN Trnava
05.06.2009
04.06.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH k 31.8.2010
1260/09
Beznoska Slovakia s.r.o. Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica
0,00
0,00
MZ SR
FN Trnava
05.06.2009
04.06.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH k 31.8.2010
1230/09
Penam Slovakia, a.s. Štúrova 74/138, 94935 Nitra
68 000,00
0,00
MZ SR
FN Trnava
21.05.2009
21.09.2010
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH k 31.8.2010
1134/09
Stuhl s.r.o., Bulharská 44, 917 00 Trnava
257 479,96
0,00
MZ SR
FN Trnava
01.04.2009
31.03.2011
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH k 31.8.2010
1104/09
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo Bratislava
185 390,34
0,00
MZ SR
FN Trnava
11.03.2009
10.03.2013
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH k 31.8.2010
1690/08
E-BA tpz, spol. s r.o. Votrubova 11, Bratislava
90 569,69
0,00
MZ SR
FN Trnava
29.12.2008
po vysporiadaní záväzku
Zmluva je platná, nakoľko nie je uhradená. Záväzok FN je ešte 73 972,74 €.
1169/09
Octigon, a.s. Bazová 9, Bratislava
77 026,49
0,00
MZ SR
FN Trnava
15.12.2008
po vysporiadaní záväzku
Zmluva je platná, nakoľko nie je uhradená. Záväzok FN je ešte 57026,49 €.
1617/08
Medilas, s.r.o. Malinova 2/A, Bratislava
78 835,55
0,00
MZ SR
FN Trnava
26.11.2008
po vysporiadaní záväzku
Zmluva je platná, nakoľko nie je uhradená. Záväzok FN je ešte je 23235,74 €.
1587/08
Unipharma s.r.o., Opatovská cesta 4, Bojnice
12 533,92
0,00
MZ SR
FN Trnava
21.11.2008
20.11.2010
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH k 31.8.2010
1586/08
MED-ART spol. s r.o., Hornočermanská 4, Nitra
0,00
0,00
MZ SR
FN Trnava
21.11.2008
20.11.2010
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH k 31.8.2010
1585/08
MED-ART spol. s r.o., Hornočermanská 4, Nitra
0,00
0,00
MZ SR
FN Trnava
21.11.2008
20.11.2010
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH k 31.8.2010
1584/08
MED-ART spol. s r.o., Hornočermanská 4, Nitra
0,00
0,00
MZ SR
FN Trnava
21.11.2008
20.11.2010
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH k 31.8.2010
1583/08
MED-ART spol. s r.o., Hornočermanská 4, Nitra
0,00
0,00
MZ SR
FN Trnava
21.11.2008
20.11.2010
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH k 31.8.2010
1582/08
MARTEK MEDICAL SK, a.s.Kočovce 244, 916 31
130 055,29
0,00
MZ SR
FN Trnava
21.11.2008
20.11.2010
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH k 31.8.2010
1581/08
INTRAVENA s.r.o. Levočská 9, Prešov
13 539,37
0,00
MZ SR
FN Trnava
21.11.2008
20.11.2010
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH k 31.8.2010
1580/08
Unipharma s.r.o., Opatovská cesta 4, Bojnice
41 057,99
0,00
MZ SR
FN Trnava
21.11.2008
20.11.2010
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH k 31.8.2010
1579/08
MED-ART spol. s r.o., Hornočermanská 4, Nitra
0,00
0,00
MZ SR
FN Trnava
21.11.2008
20.11.2010
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH k 31.8.2010
1578/08
MARTEK MEDICAL SK, a.s.Kočovce 244, 916 31
29 011,79
0,00
MZ SR
FN Trnava
21.11.2008
20.11.2010
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH k 31.8.2010
1577/08
Coopex, M spol. s r.o., Púchovská 14, Bratislava
34 508,26
0,00
MZ SR
FN Trnava
21.11.2008
20.11.2010
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH k 31.8.2010
1576/08
MED-ART spol. s r.o., Hornočermanská 4, Nitra
0,00
0,00
MZ SR
FN Trnava
21.11.2008
20.11.2010
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH k 31.8.2010
1575/08
MARTEK MEDICAL SK, a.s.Kočovce 244, 916 31
237 723,53
0,00
MZ SR
FN Trnava
21.11.2008
20.11.2010
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH k 31.8.2010
1574/08
MED-ART spol. s r.o., Hornočermanská 4, Nitra
0,00
0,00
MZ SR
FN Trnava
21.11.2008
20.11.2010
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH k 31.8.2010
1573/08
MARTEK MEDICAL SK, a.s.Kočovce 244, 916 31
52 692,79
0,00
MZ SR
FN Trnava
21.11.2008
20.11.2010
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH k 31.8.2010
1572/08
MARTEK MEDICAL SK, a.s.Kočovce 244, 916 31
29 417,99
0,00
MZ SR
FN Trnava
21.11.2008
20.11.2010
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH k 31.8.2010
1571/08
MED-ART spol. s r.o., Hornočermanská 4, Nitra
0,00
0,00
MZ SR
FN Trnava
21.11.2008
20.11.2010
Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH k 31.8.2010
Táto stránka bola zobrazená 1084 krát.