Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
02.4.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
85,30
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.4.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
1 828,29
PharmDr. Marek Slezák
02.4.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
4 102,27
PharmDr. Marek Slezák
02.4.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
163,42
PharmDr. Marek Slezák
02.4.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
8,48
PharmDr. Marek Slezák
02.4.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
442,31
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.4.2020
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
130,50
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.4.2020
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
144,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.4.2020
UNIPHARMA, a.s.
IČO: 31625657
Budatínska 18
85106   Bratislava
Nákup liekov
0,00
2 074,74
PharmDr. Marek Slezák
02.4.2020
UNIPHARMA, a.s.
IČO: 31625657
Budatínska 18
85106   Bratislava
Nákup liekov
0,00
252,53
PharmDr. Marek Slezák
02.4.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
4 496,99
PharmDr. Marek Slezák
02.4.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
350,27
PharmDr. Marek Slezák
02.4.2020
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
35,68
PharmDr. Marek Slezák
02.4.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
116,12
PharmDr. Marek Slezák
02.4.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
16,19
PharmDr. Marek Slezák
02.4.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
92,24
PharmDr. Marek Slezák
02.4.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
3 005,67
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.4.2020
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
395,65
PharmDr. Marek Slezák
02.4.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
2 680,09
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.4.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
1 980,13
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.4.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
84,30
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.4.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
1 375,67
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
Táto stránka bola zobrazená 2200 krát.