Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
03.9.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
7,47
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.9.2020
MEDICAL GROUP SK a.s.
IČO: 31708030
Trnavská cesta
83104   Bratislava
šzm
0,00
103,31
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.9.2020
GlobalMed a.s. Drieňová 34, BA
IČO: 46630759
Drieňová 34
92102   Bratislava
šzm
0,00
26,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.9.2020
VIDRA a spol., s.r.o.
IČO: 31589561
Štrková 8
011 96   Žilina
šzm
0,00
205,40
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.9.2020
MEDIS Nitra,s.r.o.
IČO: 36531774
Pri Dobrotke 659/81
949 01   Nitra
šzm
0,00
1 140,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.9.2020
Johnson&Johnson, s.r.o.
IČO: 31345182
Karadžičova 12
821 08   Bratislava
šzm
0,00
169,28
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.9.2020
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
230,64
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.9.2020
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
1 764,16
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.9.2020
TANGRA, spol. s r.o.
IČO: 36623849
976 11   Selce
šzm
0,00
139,20
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.9.2020
TransMedica,s.r.o.
IČO: 35843683
Bárdošova 33
833 12   Bratislava
šzm
0,00
3 564,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.9.2020
Lohmann&Rauscher, s.r.o.
IČO: 31347827
Jarošova 1
831 03   Bratislava
šzm
0,00
5 760,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.9.2020
P A N E P, s.r.o.
IČO: 25550250
Brněnská 1246
665 01   Rosice - ČR
šzm
0,00
2 568,80
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.9.2020
TransMedica,s.r.o.
IČO: 35843683
Bárdošova 33
833 12   Bratislava
šzm
0,00
3 267,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.9.2020
Sarstedt,s.r.o.
IČO: 31359825
Údernícka 11
851 01   Bratislava
šzm
0,00
3 571,65
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.9.2020
B.Braun Medical, s.r.o.
IČO: 31350780
Handlovská 19
851 01   Bratislava
šzm
0,00
635,28
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.9.2020
UNOMED, s.r.o.
IČO: 612791
Zlatovská 2211
911 01   Trenčín
šzm
0,00
421,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.9.2020
MEDISYNER SK s.r.o.
IČO: 50002376
Royova 9
921 01   Piešťany
šzm
0,00
692,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.9.2020
MEDITRADE,s.r.o.
IČO: 17312001
Levočská 1
851 01   Bratislava
šzm
0,00
211,20
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.9.2020
Baxpharma, s.r.o.
IČO: 35758481
Leškova 8
811 04   Bratislava
šzm
0,00
1 132,56
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.9.2020
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
741,84
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.9.2020
MEDIS Nitra,s.r.o.
IČO: 36531774
Pri Dobrotke 659/81
949 01   Nitra
šzm
0,00
1 685,75
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.9.2020
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
778,80
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.9.2020
PULImedical,s.r.o.
IČO: 31344399
Nádražná 34
900 28   Ivánka pri Dunaji
šzm
0,00
2 975,84
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.9.2020
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
399,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
03.9.2020
MED-ART s.r.o.
IČO: 34113924
Hornočermanská 4
949 01   Nitra
šzm
0,00
767,90
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
Táto stránka bola zobrazená 2316 krát.