Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
02.1.2020
ADYTON, Osloboditelska 21 BA
IČO: 45849765
šzm
0,00
902,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
755,84
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
lieky
0,00
62,40
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
2 063,07
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
427,03
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
INTRAVENA s.r.o.
IČO: 31717802
Levočská
08001   Prešov
lieky
0,00
258,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
636,09
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
1 073,55
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
150,92
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
977,08
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
7 295,86
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
1 704,48
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
MEDICAL GROUP SK a.s.
IČO: 31708030
Trnavská cesta
83104   Bratislava
lieky
0,00
1 885,40
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
Transmedic Slovakia s.r.o.
IČO: 36020982
Bernilákova 14/A
97405   Banská Bystrica
lieky
0,00
11 414,45
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
137,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
16,56
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
1 000,98
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
330,42
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
697,38
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
299,17
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
2 312,77
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
274,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
1 971,31
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
275,46
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.1.2020
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
419,29
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
Táto stránka bola zobrazená 2146 krát.