Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
05.12.2019
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
421,30
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.12.2019
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
1 824,37
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
Táto stránka bola zobrazená 2121 krát.