Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
03.12.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
847,30
PharmDr. Marek Slezák
03.12.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
2 407,36
PharmDr. Marek Slezák
03.12.2019
Rastislav Kováč
IČO: 32844298
Ulica sv. Cyrila a Metoda 3051
91701   Trnava
Oprava odsávačky
214,44
214,44
Ing. Gabriela Demčáková
03.12.2019
Rastislav Kováč
IČO: 32844298
Ulica sv. Cyrila a Metoda 3051
91701   Trnava
Oprava EKG
228,00
228,00
Ing. Gabriela Demčáková
03.12.2019
Rastislav Kováč
IČO: 32844298
Ulica sv. Cyrila a Metoda 3051
91701   Trnava
Oprava germicídnych žiaričov
233,40
233,40
Ing. Gabriela Demčáková
03.12.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
52,58
PharmDr. Marek Slezák
03.12.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
194,58
PharmDr. Marek Slezák
03.12.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
354,62
PharmDr. Marek Slezák
03.12.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
60,52
PharmDr. Marek Slezák
03.12.2019
BAX PHARMA, s.r.o.
IČO: 35758481
LEŠKOVA
81104   BRATISLAVA
lieky
0,00
1 577,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2019
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
40,56
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2019
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
lieky
0,00
5 243,70
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2019
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
781,44
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2019
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
7 152,52
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2019
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
821,70
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
124,28
PharmDr. Marek Slezák
03.12.2019
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
50,32
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2019
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
12 901,42
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
538,45
PharmDr. Marek Slezák
03.12.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
153,84
PharmDr. Marek Slezák
03.12.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
13,80
PharmDr. Marek Slezák
03.12.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
5 852,70
PharmDr. Marek Slezák
03.12.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
4 387,09
PharmDr. Marek Slezák
03.12.2019
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
182,62
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.12.2019
EPION s.r.o.
IČO: 51979772
Lomnická 42
94901   Nitra
Nákup zdravotníckych pomôcok
0,00
270,70
PharmDr. Marek Slezák
Táto stránka bola zobrazená 2122 krát.