Dodávatežská faktúra

Identifikačný údaj
201901423
Dátum vystavenia
30.6.2019
Dátum doručenia faktúry
03.7.2019
Identifikácia objednávky
2019/VT/0014
Identifikácia zmluvy
Identifikačný údaj dodávateža
STAPRO SLOVENSKO s.r.o.
IČO dodávateža
31710549
Adresa dodávateža
Hroncova 3
040 01   Košice 1
Popis faktúrovaného plnenia
Progr.úpr.APOSK,konfigurácia a nasadenie
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH
456,00 EUR
Dátum splatnosti
29.8.2019
Dátum úhrady
30.8.2019
Podpísal
Dátum zverejnenia
09.7.2019