Dodávatežské faktúry

Rok: Mesiac: Vyhžadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum doručenia faktúry
Identifikácia objednávky
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje dodávateža
Popis faktúrovaného plnenia
Hodnota faktúrovaného
plnenia s DPH
04.11.2019
2019/LEK/2763
MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
949 01   Nitra
lieky
915,34
04.11.2019
2019/LEK/2765
UNIPHARMA - 1. slovenská lekár
IČO: 31625657
Opatovská cesta 4
972 01   Bojnice
lieky
4,08
04.11.2019
2019/LEK/2764
UNIPHARMA - 1. slovenská lekár
IČO: 31625657
Opatovská cesta 4
972 01   Bojnice
lieky
2 299,88
04.11.2019
2019/SZM/10405
TransMedica, s.r.o.
IČO: 35843683
Na Revíne 29/C
83101   Bratislava
šzm
178,00
04.11.2019
2019/SZM/10404
TransMedica, s.r.o.
IČO: 35843683
Na Revíne 29/C
83101   Bratislava
šzm
178,00
04.11.2019
2019/SZM/10415
TIMED, s.r.o.
IČO: 00602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
32,49
04.11.2019
2019/SZM/10393
TATRA - ALPINE a. s.
IČO: 00680885
Trnavská cesta 66
821 02   Bratislava
šzm
48,00
04.11.2019
2019/SZM/10398
Cardioservice, s. r. o.
IČO: 47393939
Plynárenská 1
821 09   Bratislava
šzm
200,00
04.11.2019
2019/SZM/10396
UNOTECH, spol. s r.o.
IČO: 31424562
Zlatovská 2211
911 01   Trenčín
šzm
72,00
04.11.2019
2019/SZM/2964
PANEP, s. r. o. organizačná z
IČO: 52136795
Kuzmányho 730/20
91101   Trenčín
šzm
517,81
05.11.2019
2019/SZM/10411
ADYTON medical devices SK s. r
IČO: 45849765
Osloboditežská 21
831 07   Bratislava
šzm
902,00
05.11.2019
2019/SZM/10410
ADYTON medical devices SK s. r
IČO: 45849765
Osloboditežská 21
831 07   Bratislava
šzm
1 032,00
05.11.2019
2019/SZM/10395
UNOTECH, spol. s r.o.
IČO: 31424562
Zlatovská 2211
911 01   Trenčín
šzm
24,90
05.11.2019
2019/SZM/3027
UNOMED spol. s r. o.
IČO: 00612791
Zlatovská 2211
911 01   Trenčín
šzm
239,50
05.11.2019
Z201825682_Z
Perfect Distribution a. s.
IČO: 47719150
Kočovce 244
916 31   Kočovce
šzm
542,32
05.11.2019
2019/SZM/3041
POLYMED medical SK, s.r.o.
IČO: 36365785
Zámocká 30
811 01   Bratislava
šzm
191,04
05.11.2019
2019/LEK/2773
B. Braun Medical s.r.o.
IČO: 31350780
Hlučínska 3
831 03   Bratislava
lieky
93,87
05.11.2019
2019/LEK/2778
MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
949 01   Nitra
lieky
1 044,41
05.11.2019
2019/SZM/3070
SEQ - MED, s.r.o.
IČO: 46953191
Biskupická 21
986 01   Fižakovo
šzm
587,52
05.11.2019
2019/LEK/2771
MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
949 01   Nitra
lieky
416,32
05.11.2019
2019/LEK/2775
MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
949 01   Nitra
lieky
12,32
05.11.2019
Z201765300_Z
VIDRA a spol. s.r.o.
IČO: 31589561
Štrková 8
011 96   Žilina
šzm
294,51
05.11.2019
Z201827987_Z
VIDRA a spol. s.r.o.
IČO: 31589561
Štrková 8
011 96   Žilina
šzm
90,72
05.11.2019
Z201838642_Z
VIDRA a spol. s.r.o.
IČO: 31589561
Štrková 8
011 96   Žilina
šzm
131,12
05.11.2019
1075/2019
GOLIS, s.r.o.
IČO: 36718840
Starohájska 2/6755
917 01   Trnava
Služby ÚPS 10/2019
322,97
Táto stránka bola zobrazená 1750 krát.