Objednávka

Identifikačný údaj
2018/VL/2622
Dátum vyhotovenia
02.11.2018
Identifikácia zmluvy
Identifikačný údaj dodávateža
PHAREX, s.r.o.
IČO dodávateža
44073437
Adresa dodávateža
Prieložtek 1
03601   Martin
Popis objednaného plnenia
Nákup zdravotníckych pomôcok
Maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia s DPH
0,00 EUR
Celková hodnota objednaného plnenie s DPH
1 386,30 EUR
Dátum dodania
Podpísal
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
Dátum zverejnenia
02.11.2018