Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
06.11.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 0034142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
315,37
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
07.11.2018
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
266,20
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.11.2018
B.Braun Medical, s.r.o.
IČO: 31350780
Handlovská 19
851 01   Bratislava
šzm
0,00
599,35
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
07.11.2018
DARTIN Slovensko s.r.o.
IČO: 31676936
Ľ.Podjavorinskej 25
080 05   Prešov
šzm
0,00
764,86
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
07.11.2018
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
278,64
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.11.2018
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
1 190,64
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.11.2018
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
532,40
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.11.2018
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
4 624,33
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.11.2018
UNIPHARMA, a.s.
IČO: 31625657
Budatínska 18
85106   Bratislava
Nákup liekov
0,00
6,82
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
07.11.2018
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
299,80
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.11.2018
NEXTMED s.r.o.
IČO: 46256784
Nejedlého 1
841 02   Bratislava
šzm
0,00
1 797,60
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
07.11.2018
UNIPHARMA, a.s.
IČO: 31625657
Budatínska 18
85106   Bratislava
Nákup liekov
0,00
6,82
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
07.11.2018
NEXTMED s.r.o.
IČO: 46256784
Nejedlého 1
841 02   Bratislava
šzm
0,00
1 797,60
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
07.11.2018
UNIPHARMA, a.s.
IČO: 31625657
Budatínska 18
85106   Bratislava
Nákup liekov
0,00
1 445,71
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
07.11.2018
UNIPHARMA, a.s.
IČO: 31625657
Budatínska 18
85106   Bratislava
Nákup liekov
0,00
722,95
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
07.11.2018
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
154,85
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.11.2018
PharmDr. VALUCH JOZEF s.r.o.
IČO: 36631957
Azalkova 48
97401   Banská Bystrica
lieky
0,00
358,67
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.11.2018
K&M MEDIA s.r.o.
IČO: 44879806
Čierne 94
023 13   Čierne
šzm
0,00
480,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
07.11.2018
Nemeth Lift s.r.o.
IČO: 31426310
93040   Štvrtok na Ostrove 435
Oprava šachtových dverí výťahu č. 7 v PCHD
0,00
82,56
Ing. Gabriela Demčáková
07.11.2018
Med-art, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
1 917,78
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
07.11.2018
Nemeth Lift s.r.o.
IČO: 31426310
93040   Štvrtok na Ostrove 435
Oprava výťahu č. 1 v PCHD
0,00
178,80
Ing. Gabriela Demčáková
07.11.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 0034142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
1 038,66
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
07.11.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 0034142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
148,59
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
07.11.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 0034142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
16,19
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
07.11.2018
MEDIS Nitra,s.r.o.
IČO: 36531774
Pri Dobrotke 659/81
949 01   Nitra
šzm
0,00
1 323,08
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
Táto stránka bola zobrazená 1911 krát.