Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
01.3.2019
BD BAMED,s.r.o.
IČO: 35863170
1.mája 5470/46
901 01   Malacky
šzm
0,00
127,16
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.3.2019
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
91,94
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.3.2019
S T I R I L A B s.r.o.
IČO: 35853913
Textilná 23
034 01   Ružomberok
šzm
0,00
271,03
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.3.2019
DCX spol. s r.o.
IČO: 47133694
29.augusta 36/A
811 09   Bratislava
šzm
0,00
235,01
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.3.2019
B.Braun Medical, s.r.o.
IČO: 31350780
Handlovská 19
851 01   Bratislava
šzm
0,00
2 016,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.3.2019
DARTIN Slovensko s.r.o.
IČO: 31676936
Ľ.Podjavorinskej 25
080 05   Prešov
šzm
0,00
628,01
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.3.2019
Sarstedt,s.r.o.
IČO: 31359825
Údernícka 11
851 01   Bratislava
šzm
0,00
2 938,25
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.3.2019
Surgitech s.r.o. Šusteková 13/2687
851 04
šzm
0,00
1 547,34
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.3.2019
Versium, s.r.o.
IČO: 36742651
Trenčianska 47
821 09   Bratislava
šzm
0,00
479,22
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.3.2019
UNOMED, s.r.o.
IČO: 612791
Zlatovská 2211
911 01   Trenčín
šzm
0,00
543,60
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.3.2019
MEDIS Nitra,s.r.o.
IČO: 36531774
Pri Dobrotke 659/81
949 01   Nitra
šzm
0,00
120,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.3.2019
Sarstedt,s.r.o.
IČO: 31359825
Údernícka 11
851 01   Bratislava
šzm
0,00
32,70
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.3.2019
Sarstedt,s.r.o.
IČO: 31359825
Údernícka 11
851 01   Bratislava
šzm
0,00
1 779,05
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.3.2019
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
1 080,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.3.2019
B I O H E M, s.r.o.
IČO: 31442617
Zlatovská 2211
911 01   Trenčín
šzm
0,00
163,82
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.3.2019
Fresenius MC Slovensko, s.r.o.
IČO: 31412971
Teplická 99
921 01   Piešťany
šzm
0,00
1 069,20
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.3.2019
PULImedical,s.r.o.
IČO: 31344399
Nádražná 34
900 28   Ivánka pri Dunaji
šzm
0,00
1 780,94
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.3.2019
SEQ-MED, s.r.o.
IČO: 31598684
B.Němcovej 4
986 01   Fiľakovo
šzm
0,00
115,20
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
01.3.2019
BIO G, spol. s. r.o.
IČO: 34123415
Elektrárenská 12092
83104   Bratislava
lieky
0,00
750,20
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.3.2019
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
šzm
0,00
4 058,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.3.2019
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
72,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.3.2019
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
130,50
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.3.2019
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
72,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.3.2019
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
89,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
01.3.2019
MEDITRADEs r.o.Levočská 1, BA
IČO: 17312001
šzm
0,00
56,46
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
Táto stránka bola zobrazená 1980 krát.