Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
02.11.2018
POLYMED medical SK
IČO: 36365785
Zámocká 30
81101   Bratislava
akumulátor do pulzn. oximetra
0,00
38,88
Ing. Gabriela Demčáková
02.11.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
1 086,41
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
02.11.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
180,31
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
02.11.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
173,76
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
02.11.2018
Med-art, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
28,55
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
02.11.2018
Med-art, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
187,51
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
02.11.2018
Med-art, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
3 366,87
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
02.11.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 0034142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
226,30
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
02.11.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 0034142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
177,40
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
02.11.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 0034142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
1 380,81
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
02.11.2018
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
2 526,38
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.11.2018
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
358,04
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.11.2018
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
151,10
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.11.2018
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
89,40
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
02.11.2018
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
447,85
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
02.11.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
2 585,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.11.2018
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
1 722,14
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.11.2018
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
258,06
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.11.2018
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
3 090,90
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.11.2018
UNOMED, s.r.o.
IČO: 612791
Zlatovská 2211
911 01   Trenčín
šzm
0,00
1 114,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
02.11.2018
Cardioservice;Plynárenská 1,Br
IČO: 47393939
Plynárenská
821 09   Bratislava 2
šzm
0,00
600,01
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.11.2018
VIDRA a spol., s.r.o.
IČO: 31589561
Štrková 8
011 96   Žilina
šzm
0,00
470,40
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
02.11.2018
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
388,89
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.11.2018
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
339,36
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.11.2018
BAX PHARMA, s.r.o.
IČO: 35758481
LEŠKOVA
81104   BRATISLAVA
lieky
0,00
1 974,28
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
Táto stránka bola zobrazená 1911 krát.