Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
02.11.2018
KA-NA-PY interiér, s.r.o.
IČO: 34143254
Rybníková 10
917 01   Trnava (TT)
Rekonštrukcia PVC podláh - GPK
0,00
22 010,26
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
02.11.2018
ELU Medical;Račianska 77; BA
IČO: 36741469
šzm
0,00
684,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.11.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
1 047,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.11.2018
ELU Medical;Račianska 77; BA
IČO: 36741469
šzm
0,00
342,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.11.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
1 898,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
03.11.2018
ELU Medical;Račianska 77; BA
IČO: 36741469
šzm
0,00
342,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.11.2018
JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. BA
IČO: 31345182
šzm
0,00
228,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.11.2018
TransMedica;Na Revíne 29/C;BA
IČO: 35843683
Na Revíne
83101   Bratislava
šzm
0,00
62,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.11.2018
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
311,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.11.2018
P A N E P, s.r.o.
IČO: 25550250
Brněnská 1246
665 01   Rosice - ČR
šzm
0,00
1 821,60
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.11.2018
Rastislav Kováč
IČO: 32844298
Sv.Cyrila a Metoda 3051/21
917 01   Trnava
Oprava stolíka na nástroje
0,00
111,24
Ing. Gabriela Demčáková
05.11.2018
RADIX s r.o. Kremnička 36 B.B.
IČO: 00615803
šzm
0,00
217,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.11.2018
MESSER Medical HC Slovakia, s.r.o.
IČO: 46378979
Piešťanská 12
915 01   Nové Mesto nad Váhom
šzm
0,00
288,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.11.2018
P A N E P, s.r.o.
IČO: 25550250
Brněnská 1246
665 01   Rosice - ČR
šzm
0,00
1 821,60
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.11.2018
PharmaGroup, s.r.o.
IČO: 31320911
SNP 150
908 73   Veľké Leváre
šzm
0,00
1 860,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.11.2018
PharmaGroup, s.r.o.
IČO: 31320911
SNP 150
908 73   Veľké Leváre
šzm
0,00
2 088,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.11.2018
PharmaGroup, s.r.o.
IČO: 31320911
SNP 150
908 73   Veľké Leváre
šzm
0,00
2 088,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.11.2018
PharmaGroup, s.r.o.
IČO: 31320911
SNP 150
908 73   Veľké Leváre
šzm
0,00
74,72
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.11.2018
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
1 548,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.11.2018
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
1 548,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.11.2018
U L T R A M E D, s.r.o.
IČO: 36638404
Š.Moyzesa 431/14
965 01   Žiar nad Hronom
šzm
0,00
763,76
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.11.2018
U L T R A M E D, s.r.o.
IČO: 36638404
Š.Moyzesa 431/14
965 01   Žiar nad Hronom
šzm
0,00
763,76
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.11.2018
MESSER Medical HC Slovakia, s.r.o.
IČO: 46378979
Piešťanská 12
915 01   Nové Mesto nad Váhom
šzm
0,00
288,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.11.2018
MEDIS Nitra,s.r.o.
IČO: 36531774
Pri Dobrotke 659/81
949 01   Nitra
šzm
0,00
320,76
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.11.2018
A care, s.r.o.
IČO: 35724609
Sládkovičova 10
921 01   Piešťany
šzm
0,00
304,68
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
Táto stránka bola zobrazená 1911 krát.