Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
05.11.2018
B.Braun Medical, s.r.o.
IČO: 31350780
Handlovská 19
851 01   Bratislava
šzm
0,00
1 341,99
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.11.2018
B.Braun Medical, s.r.o.
IČO: 31350780
Handlovská 19
851 01   Bratislava
šzm
0,00
1 524,31
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.11.2018
B.Braun Medical, s.r.o.
IČO: 31350780
Handlovská 19
851 01   Bratislava
šzm
0,00
1 524,31
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.11.2018
Baxpharma, s.r.o.
IČO: 35758481
Leškova 8
811 04   Bratislava
šzm
0,00
755,04
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.11.2018
B I O H E M, s.r.o.
IČO: 31442617
Zlatovská 2211
911 01   Trenčín
šzm
0,00
163,82
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.11.2018
HARTMANN-Rico, s.r.o.
IČO: 31351361
Einsteinova 24
851 01   Bratislava
šzm
0,00
1 791,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.11.2018
HARTMANN-Rico, s.r.o.
IČO: 31351361
Einsteinova 24
851 01   Bratislava
šzm
0,00
1 194,00
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.11.2018
INTRAVENA, s.r.o.
IČO: 31717802
Levočská 9
080 01   Prešov
šzm
0,00
930,24
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.11.2018
INTRAVENA, s.r.o.
IČO: 31717802
Levočská 9
080 01   Prešov
šzm
0,00
930,24
Ing. Martin Neštický, MBA, riaditeľ
05.11.2018
Rastislav Kováč
IČO: 32844298
Sv.Cyrila a Metoda 3051/21
917 01   Trnava
Oprava EKG prístroja
0,00
258,00
Ing. Gabriela Demčáková
05.11.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
512,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.11.2018
CKD Market, s.r.o.
IČO: 36232017
Zelenečská 111/1
917 01   Trnava (TT)
obrus
0,00
4,60
Ing. Gabriela Demčáková
05.11.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 0034142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
172,75
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
05.11.2018
Med-art, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
1 222,36
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
05.11.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 0034142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
245,98
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
05.11.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 0034142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
801,60
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
05.11.2018
INTERMEDICAL GROUP;Hodžova 11
IČO: 50090623
Hodžova
949 01   Nitra
šzm
0,00
693,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.11.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
175,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.11.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
383,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.11.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 0034142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
410,32
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
05.11.2018
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
61,38
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.11.2018
Phoenix, a.s.
IČO: 0034142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
741,60
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
05.11.2018
Med-art, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
16,19
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
05.11.2018
Med-art, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
9,79
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
05.11.2018
Stapro Slovensko s.r.o.
IČO: 31710549
Hroncova 3
04001   Košice
Úprava SW
0,00
144,00
Ing. Gabriela Demčáková
Táto stránka bola zobrazená 1911 krát.