Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
04.3.2019
A CARE, S.R.O.
IČO: 35724609
šzm
0,00
4 551,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.3.2019
A CARE, S.R.O.
IČO: 35724609
šzm
0,00
2 949,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.3.2019
A CARE, S.R.O.
IČO: 35724609
šzm
0,00
6 033,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.3.2019
Cardioservice;Plynárenská 1,Br
IČO: 47393939
Plynárenská
821 09   Bratislava 2
šzm
0,00
400,01
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.3.2019
Cardioservice;Plynárenská 1,Br
IČO: 47393939
Plynárenská
821 09   Bratislava 2
šzm
0,00
1 219,01
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.3.2019
TATRA-ALPINE a.s.Trnavská cest
IČO: 00680885
šzm
0,00
24,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.3.2019
MEDICAL GROUP SK a.s.
IČO: 31708030
Trnavská cesta
83104   Bratislava
šzm
0,00
103,31
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.3.2019
MEDICAL GROUP SK a.s.
IČO: 31708030
Trnavská cesta
83104   Bratislava
šzm
0,00
387,62
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.3.2019
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
724,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.3.2019
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
1 780,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.3.2019
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
127,44
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.3.2019
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
40,90
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.3.2019
B.BRAUN Medical, s r.o.BA
IČO: 31350780
Hlučínska 3
83103   Bratislava
šzm
0,00
2 388,98
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.3.2019
MEDITRADEs r.o.Levočská 1, BA
IČO: 17312001
šzm
0,00
56,46
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.3.2019
MEDITRADEs r.o.Levočská 1, BA
IČO: 17312001
šzm
0,00
82,27
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.3.2019
MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.
IČO: 44023707
Desiata 19
93101   Bratislava
lieky
0,00
880,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
04.3.2019
Johnson&Johnson, s.r.o.
IČO: 31345182
Karadžičova 12
821 08   Bratislava
šzm
0,00
2 750,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
04.3.2019
UNIQUE Medical, s r.o.
IČO: 46729429
ul.svornosti 42
821 06   Bratislava
šzm
0,00
62,93
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
04.3.2019
ADAMED, s.r.o.
IČO: 36 261 688
Scherera 38
921 01   Piešťany
šzm
0,00
882,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
04.3.2019
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
2 088,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
04.3.2019
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
3 245,81
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
04.3.2019
MEDIS Nitra,s.r.o.
IČO: 36531774
Pri Dobrotke 659/81
949 01   Nitra
šzm
0,00
490,75
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
04.3.2019
Johnson&Johnson, s.r.o.
IČO: 31345182
Karadžičova 12
821 08   Bratislava
šzm
0,00
2 999,95
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
04.3.2019
UNOMED, s.r.o.
IČO: 612791
Zlatovská 2211
911 01   Trenčín
šzm
0,00
419,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
04.3.2019
Baxpharma, s.r.o.
IČO: 35758481
Leškova 8
811 04   Bratislava
šzm
0,00
755,04
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
Táto stránka bola zobrazená 1980 krát.