Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
07.1.2019
Rastislav Kováč
IČO: 32844298
Ulica sv. Cyrila a Metoda 3051
91701   Trnava
oprava pasterizátora mlieka
0,00
418,20
Ing. Gabriela Demčáková
07.1.2019
Med-art, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
418,03
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
07.1.2019
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
72,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.1.2019
Phoenix, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
8,88
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
07.1.2019
UNOTECH s r.o.,Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31424562
šzm
0,00
72,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.1.2019
MEDITRADEs r.o.Levočská 1, BA
IČO: 17312001
šzm
0,00
199,46
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.1.2019
A CARE, S.R.O.
IČO: 35724609
šzm
0,00
4 551,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.1.2019
Med-art, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
68,48
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
07.1.2019
Phoenix, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
1 912,09
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
07.1.2019
Phoenix, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
608,33
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
07.1.2019
Med-art, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
43,33
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
07.1.2019
JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. BA
IČO: 31345182
lieky
0,00
128,74
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.1.2019
Phoenix, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
27,10
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
07.1.2019
INTERMEDICAL GROUP;Hodžova 11
IČO: 50090623
Hodžova
949 01   Nitra
šzm
0,00
693,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.1.2019
Med-art, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
1 044,76
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
07.1.2019
INTERMEDICAL PLUS, s.r.o.
IČO: 50085999
Hodžova
94901   Nitra
šzm
0,00
199,99
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.1.2019
Med-art, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
64,66
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
07.1.2019
Marcel Griflík VERTICAL
IČO: 33203571
Špačinská cesta 54
917 01   Trnava (TT)
Nákup maliarskeho materiálu
0,00
826,89
Ing. Gabriela Demčáková
07.1.2019
DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o.
IČO: 31676936
Ľ. Podjavorinskej 25
080 05   Prešov
kalibrácia ECHO SCRIN
0,00
426,01
Ing. Gabriela Demčáková
07.1.2019
BIOHEM s r.o.Zlatovská 2211,911 01 TRENČÍN
IČO: 31442617
lieky
0,00
7 324,69
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.1.2019
BIO G, spol. s. r.o.
IČO: 34123415
Elektrárenská 12092
83104   Bratislava
lieky
0,00
750,20
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
07.1.2019
Phoenix, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
101,05
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
07.1.2019
HARTMANN-RICO spol. s r.o.
IČO: 31351361
Einsteinova 24
85101   Bratislava
Nákup zdravotníckych pomôcok
0,00
428,78
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
07.1.2019
Med-art, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
2 419,80
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
07.1.2019
Med-art, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
156,42
PharmDr. Marek Slezák vedúci lekárne
Táto stránka bola zobrazená 1942 krát.