Objednávky

Rok: Mesiac: Vyhľadávanie:
Identifikačný údaj
Dátum vyhotovenia
Identifikácia zmluvy
Identifikačné údaje
dodávateľa
Popis objednaného
plnenia
Maximálna odhadovaná
hodnota objednaného
plnenia s DPH
Celková hodnota
objednaného plnenia
s DPH
Podpísal
05.3.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
500,55
PharmDr. Marek Slezák
05.3.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
874,03
PharmDr. Marek Slezák
05.3.2019
ASSECO Solutions, a.s.
IČO: 00602311
Galvaniho 17/B
821 04   Bratislava
Úpravy SW SPIN
0,00
793,80
Ing. Gabriela Demčáková
05.3.2019
R A D I X spol. s r.o.
IČO: 615803
Kremnička 36
974 05   Banská Bystrica
Oprava prietokovej hadice
90,00
90,00
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.3.2019
MEDICAL GROUP SK a.s.
IČO: 31708030
Trnavská cesta
83104   Bratislava
šzm
0,00
103,31
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.3.2019
MEDICAL GROUP SK a.s.
IČO: 31708030
Trnavská cesta
83104   Bratislava
šzm
0,00
52,98
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.3.2019
MEDICAL GROUP SK a.s.
IČO: 31708030
Trnavská cesta
83104   Bratislava
šzm
0,00
52,98
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.3.2019
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
2 248,53
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.3.2019
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
4 188,43
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.3.2019
PHOENIX ZDRAV.ZÁSOBOVANIE
IČO: 34142941
Pribylinská
93104   Bratislava
lieky
0,00
664,46
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.3.2019
MED-ART, spol. s. r. o.
IČO: 34113924
Hornočermanská
94901   Nitra
lieky
0,00
2,34
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.3.2019
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
2 344,32
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.3.2019
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
1,10
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.3.2019
UNIPHARMA a.s BRATISLAVA
IČO: 31625657
Budatinská 18 BA
85106   Bratislava
lieky
0,00
1,10
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
05.3.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
6 210,11
PharmDr. Marek Slezák
05.3.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
736,52
PharmDr. Marek Slezák
05.3.2019
MED-ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Hornočermánska 4
94901   Nitra
Nákup liekov
0,00
74,14
PharmDr. Marek Slezák
05.3.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
94,08
PharmDr. Marek Slezák
05.3.2019
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
IČO: 34142941
Pribylinská 2/A
83104   Bratislava
Nákup liekov
0,00
5,62
PharmDr. Marek Slezák
05.3.2019
HARTMANN-Rico, s.r.o.
IČO: 31351361
Einsteinova 24
851 01   Bratislava
šzm
0,00
115,92
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
05.3.2019
UNOMED, s.r.o.
IČO: 612791
Zlatovská 2211
911 01   Trenčín
šzm
0,00
37,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
05.3.2019
Johnson&Johnson, s.r.o.
IČO: 31345182
Karadžičova 12
821 08   Bratislava
šzm
0,00
2 751,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
05.3.2019
Johnson&Johnson, s.r.o.
IČO: 31345182
Karadžičova 12
821 08   Bratislava
šzm
0,00
296,86
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
05.3.2019
HARTMANN-Rico, s.r.o.
IČO: 31351361
Einsteinova 24
851 01   Bratislava
šzm
0,00
2 298,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
05.3.2019
T I M E D, s.r.o.
IČO: 602175
Trnavská cesta 112
821 01   Bratislava
šzm
0,00
2 406,00
Mudr. Daniel Žitňan, MPH, riaditeľ
Táto stránka bola zobrazená 1980 krát.